Pindah kana eusi

Panarjamah Alkitab

Maranéhna Ngahargaan Pisan kana Alkitab—Cuplikan (William Tyndale)

Kanyaahna kana Alkitab kabukti tina pagawéanana, nu masih aya mangpaatna nepi ka ayeuna.

Maranéhna Ngahargaan Pisan kana Alkitab

Sanajan loba tangtangan, William Tyndale jeung Michael Servetus téh kaasup jalma-jalma nu narohkeun nyawana sarta réputasina pikeun ngabéla bebeneran Alkitab.