Pindah kana eusi

Manuskrip Alkitab

Gulungan Kuno nu Geus Bisa Kabaca

Dina taun 1970, para arkéolog manggihan gulungan nu geus kaduruk di Ein Gedi, Israel. Ku ayana alat pindai 3-D, gulungan ieu bisa kabaca. Naon eusina?

Naha Alkitab Ngamuat Kisah nu Akurat ngeunaan Kahirupan Yésus?

Perhatikeun fakta-fakta dina catetan Injil jeung salinan naskah Alkitab nu pangheubeulna.