Pindah kana eusi

Pangalaman Saksi-Saksi Yéhuwa

Saksi-Saksi Yéhuwa sabisa-bisana ngajalankeun Firman Allah, atawa Alkitab, dina cara pikir, kekecapan, jeung laku lampah maranéhna. Tingali kumaha Alkitab bisa ngarobah kahirupan maranéhna jeung jalma-jalma di sakurilingeunana.