Pindah kana eusi

Pindah kana daptar eusi

Ukiran Mesir Kuno Neguhkeun Catetan Alkitab

Ukiran Mesir Kuno Neguhkeun Catetan Alkitab

 Ukiran Mesir kuno nu jangkungna dalapan méter ieu aya di deukeut lawang kuil déwa Amun di Karnak, Mesir. Ceuk para ahli sajarah, ukiran ieu ngagambarkeun Piraon Sisak nu nalukkeun daérah beulah kalér-wétan Mesir, kaasup daérah Yuda jeung karajaan Israil beulah kalér.

Ukiran nu aya di Karnak; bagian anu digedékeun téh nunjukkeun gambar para tahanan

 Éta ukiran némbongkeun déwa Amun nu nyerahkeun leuwih ti 150 tahanan ka Sisak, atawa Sésonk. * Unggal tahanan ngagambarkeun hiji kota atawa bangsa nu ditalukkeun. Dina unggal gambar tahanan, aya ukiran lonjong nu ngamuat ngaran kota-kota éta. Sababaraha ngaran masih bisa kabaca, sababaraha ogé dikenal ku jalma-jalma nu sok maca Alkitab. Éta kaasup kota Bétséan, Gibon, Mégido, jeung Sunem.

 Kisah ngeunaan ditalukkeunana Yuda ku Mesir téh dicatet dina Alkitab. (1 Raja 14:25, 26) Malahan Alkitab nyatet rincianana. ”Dina taun kalima pamaréntahan Raja Réhabam, Raja Sisak ti Mesir ngarurug Yérusalém. . . . Manéhna boga 1.200 karéta perang, 60.000 prajurit kuda, jeung prajurit lianna nu teu kaitung lobana nu nyerbu babarengan jeung manéhna ti Mesir . . . Sanggeus ngarebut kota-kota Yuda anu dibénténg téa, Raja Sisak terus maju nepi ka Yérusalém.”—2 Babad 12:2-4, Terjemahan Dunia Baru.

 Ukiran di Karnak ieu téh lain ngan hiji-hijina bukti arkéologi nu nunjukkeun yén Sisak pernah nalukkeun daérah Israil. Hiji potongan atawa prasasti tina batu nu dipanggihan di ruruntuhan kota Mégido ogé ngamuat ngaran ”Sésonk”.

 Carita nu akurat ngeunaan Sisak nu nalukkeun daérah Yuda téh mangrupa salah sahiji bukti kajujuran jalma-jalma nu nulis Alkitab. Maranéhna jujur nyaritakeun ngeunaan unggul atawa éléhna bangsa maranéhna. Kajujuran siga kieu téh langka, sabab biasana jalma-jalma di jaman baheula moal nuliskeun hal sarupa kitu.

^ Ngaran ”Sisak” nu ditulis dina Alkitab luyu jeung cara éta ngaran disebut dina basa Ibrani.