Pindah kana eusi

Cara Hirup jeung Ahlak

Salaki Pamajikan jeung Kolot

Naha Alkitab Bisa Ngabantu Abdi Boga Kulawarga Bagja?

Naséhat bijaksana tina Alkitab geus ngabantu jutaan jalma sangkan boga kulawarga nu bagja.

Kumaha Pandangan Alkitab ngeunaan Perkawinan?

Prinsip-prinsip tina Alkitab bisa mantuan salaki pamajikan nyingkahan masalah jeung ngaréngsékeun masalah.

Naon Ceuk Alkitab ngeunaan Pasangan nu Hirup Bareng Padahal Can Kawin?

Allah méré pituduh ngeunaan perkawinan nu bagja. Jalma-jalma nu nuturkeunana bakal meunang mangpaat.

Kumaha Pandangan Alkitab ngeunaan Perkawinan Sajinis?

Nu mimiti ngatur perkawinan tangtu apal cara panghadéna supaya perkawinan langgeng jeung bagja.

Ceuk Alkitab, Pepegatan téh Meunang Teu?

Perhatikeun naon nu diidinan jeung dipikaijid ku Allah.

Meunang Teu Poligami?

Naha poligami téh diidinan ku Allah? Tingali pandangan Alkitab ngeunaan poligami.

Naon Maksudna Kudu ”Hormat ka Indung Bapa”?

Anjeun bisa waé teu engeuh kana pamikiran nu salah salila ieu.

Kumaha Pandangan Alkitab ngeunaan Ngurus Indung Bapa nu Geus Kolot?

Dina Alkitab aya conto sababaraha lalaki jeung awéwé nu soléh nu ngurus kolotna. Aya ogé saran nu alus pikeun jelema nu keur ngurus kolotna.

Séks, Ahlak, jeung Cinta

Kumaha Pandangan Alkitab ngeunaan Hubungan Séks jeung Sasama Jenis?

Kumaha pandangan Allah ngeunaan tindakan homo? Naha jalma nu kapincut ka sasama jenis bisa nyukakeun Allah?

Kumaha Pandangan Alkitab ngeunaan Pornografi? Cybersex téh Salah Teu?

Hiburan ngeunaan séks geus jadi hal nu umum. Naha hartina éta geus teu salah?

Naha Enya Alkitab Ngalarang Kanikmatan tina Hubungan Séks?

Naha ngarasakeun nikmatna hubungan séks téh dosa?

Urang Kristen Meunang Maké KB Teu?

Lamun salaki pamajikan rék maké KB, naha bisa mutuskeun sorangan atawa aya hukumna dina Alkitab?

Kumaha Supaya Abdi Teu Jadi Korban Pelécéhan Séksual?

Tujuh naséhat alus tina Alkitab bisa ngabantu urang supaya teu jadi korban pelécéhan séksual.

Kumaha Kolot Bisa Ngajar Budakna ngeunaan Séks?

Dina Alkitab, aya loba prinsip nu bakal ngabantu Sadérék sangkan bisa ngajelaskeun séks ka budak sarta nyalindungan budak ti jelema cabul.

Putusan

Kumaha Pandangan Alkitab Ngeunaan Aborsi?

Iraha kahirupan saurang jalma dimimitian? Naha Allah bakal ngahampura jalma nu pernah aborsi?

Kumaha Pandangan Alkitab ngeunaan Tato?

Naha Sadérék hayang ditato? Pikirkeun heula prinsip-prinsip Alkitabna.

Naha Ngudud téh Dosa?

Alkitab teu nyieun aturan ngeunaan ngudud, tapi kumaha urang bisa ngajawab pananya ieu?

Naha Enya Judi téh Dosa?

Alkitab teu ngajelaskeun ngeunaan judi sacara rinci, jadi kumaha urang bisa nyaho pandangan Allah?

Kumaha Carana Nyieun Putusan anu Bijaksana?

Genep naséhat tina Alkitab nu bisa ngabantu anjeun meunangkeun hikmah jeung pangarti.

Kumaha Pandangan Alkitab ngeunaan Méré Sumbangan?

Sumbangan siga kumaha nu nyenangkeun Allah?