Pindah kana eusi

Pindah kana daptar eusi

Surat nu Kadua ti Pétrus

Pasal

1 2 3

TOPIK-TOPIK UTAMA

 • 1

  • Salam (1)

  • Tetep satia salaku jalma nu disaur ku Allah (2-15)

   • Sipat-sipat nu kudu dipiboga salian ti iman (5-9)

  • Beuki yakin kana sagala nu diucapkeun ku Allah (16-21)

 • 2

  • Bakal aya guru-guru palsu (1-3)

  • Guru-guru palsu pasti dihukum (4-10a)

   • Para malaikat nu dibalangkeun ka Tartarus (4)

   • Caah gedé; Sodom jeung Gomora (5-7)

  • Ciri-ciri guru-guru palsu (10b-22)

 • 3

  • Jalma-jalma ngaléléwé kabinasaan ti Allah (1-7)

  • Yéhuwa tara ngaengké-engké (8-10)

  • Pikirkeun aranjeun kudu jadi jalma nu siga kumaha (11-16)

   • Langit anyar jeung bumi anyar (13)

  • Sing waspada ngarah teu nyasab (17, 18)