Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

Buku Tawarikh yang Kedua

Bab

Rangka Kandungan

 • 1

  • Salomo meminta kebijaksanaan daripada Yehuwa (1-12)

  • Kekayaan Salomo (13-17)

 • 2

  • Persiapan untuk pembinaan Rumah Tuhan (1-18)

 • 3

  • Salomo mula membina Rumah Tuhan (1-7)

  • Bilik Maha Suci (8-14)

  • Dua batang tiang tembaga (15-17)

 • 4

  • Mazbah, Laut Tembaga, dan besen (1-6)

  • Kaki pelita, meja, dan halaman Rumah Tuhan (7-11a)

  • Perabot dan perkakas Rumah Tuhan siap dibuat (11b-22)

 • 5

  • Persediaan untuk perasmian Rumah Tuhan (1-14)

   • Tabut perjanjian dibawa ke Rumah Tuhan (2-10)

 •   6

  • Ucapan Salomo kepada orang Israel (1-11)

  • Doa Salomo semasa perasmian Rumah Tuhan (12-42)

 • 7

  • Kemuliaan Yehuwa memenuhi Rumah Tuhan (1-3)

  • Upacara perasmian (4-10)

  • Yehuwa menampakkan diri kepada Salomo (11-22)

 • 8

  • Projek-projek pembinaan Salomo yang lain (1-11)

  • Aturan penyembahan di Rumah Tuhan (12-16)

  • Kapal-kapal Salomo (17, 18)

 • 9

  • Ratu dari Syeba melawat Salomo (1-12)

  • Kekayaan Salomo (13-28)

  • Kematian Salomo (29-31)

 • 10

  • Orang Israel memberontak terhadap Rehabeam (1-19)

 • 11

  • Pemerintahan Rehabeam (1-12)

  • Orang Lewi yang setia berpindah ke Yehuda (13-17)

  • Keluarga Rehabeam (18-23)

 • 12

  • Sisak menyerang Yerusalem (1-12)

  • Pemerintahan Rehabeam berakhir (13-16)

 • 13

  • Abia, raja Yehuda (1-22)

   • Abia mengalahkan Yerobeam (3-20)

 • 14

  • Kematian Abia (1)

  • Asa, raja Yehuda (2-8)

  • Asa mengalahkan 1,000,000 orang askar Etiopia (9-15)

 • 15

  • Asa menyingkirkan ibadat palsu (1-19)

 • 16

  • Asa membuat perjanjian dengan Siria (1-6)

  • Hanani menegur tindakan Asa (7-10)

  • Kematian Asa (11-14)

 • 17

  • Yehosafat, raja Yehuda (1-6)

  • Kempen mengajar (7-9)

  • Kekuatan tentera Yehosafat (10-19)

 • 18

  • Yehosafat membentuk persekutuan dengan Ahab (1-11)

  • Nubuat Mikhaya tentang kekalahan Ahab (12-27)

  • Ahab dibunuh di Ramot-gilead (28-34)

 • 19

  • Yehu menegur kesalahan Yehosafat (1-3)

  • Yehosafat kembali kepada Tuhan (4-11)

 • 20

  • Negara-negara jiran mengancam Yehuda (1-4)

  • Yehosafat berdoa meminta bantuan Tuhan (5-13)

  • Jawapan Yehuwa (14-19)

  • Yehuda selamat dengan bantuan Tuhan (20-30)

  • Akhir pemerintahan Yehosafat (31-37)

 • 21

  • Yehoram, raja Yehuda (1-11)

  • Surat Elia kepada Yehoram (12-15)

  • Yehoram mati dengan teruk (16-20)

 • 22

  • Ahazia, raja Yehuda (1-9)

  • Atalya merampas takhta (10-12)

 • 23

  • Yehoyada bertindak; Yehoas ditabalkan sebagai raja (1-11)

  • Atalya dibunuh (12-15)

  • Yehoyada membuat perubahan (16-21)

 • 24

  • Pemerintahan Yehoas (1-3)

  • Yehoas memperbaiki Rumah Tuhan (4-14)

  • Yehoas meninggalkan Tuhan (15-22)

  • Yehoas dibunuh (23-27)

 • 25

  • Amazia, raja Yehuda (1-4)

  • Perang dengan Edom (5-13)

  • Amazia menyembah berhala (14-16)

  • Perang dengan Yehoas, raja Israel (17-24)

  • Amazia meninggal (25-28)

 • 26

  • Uzia, raja Yehuda (1-5)

  • Angkatan tentera Uzia (6-15)

  • Uzia dijangkiti kusta kerana angkuh (16-21)

  • Uzia meninggal (22, 23)

 • 27

  • Yotam, raja Yehuda (1-9)

 • 28

  • Ahas, raja Yehuda (1-4)

  • Dikalahkan oleh Siria dan Israel (5-8)

  • Oded memberikan amaran kepada Israel (9-15)

  • Yehuda dihukum (16-19)

  • Ahas menyembah berhala; dia meninggal (20-27)

 • 29

  • Hizkia, raja Yehuda (1, 2)

  • Hizkia memulihkan ibadat suci (3-11)

  • Rumah Tuhan dibersihkan (12-19)

  • Khidmat suci dipulihkan (20-36)

 •  30

  • Hizkia menyambut Perayaan Paska (1-27)

 • 31

  • Hizkia menyingkirkan ibadat palsu (1)

  • Para imam dan orang Lewi mendapat sumbangan (2-21)

 • 32

  • Sanherib mengancam Yerusalem (1-8)

  • Sanherib menghina Yehuwa (9-19)

  • Malaikat membunuh tentera Assyria (20-23)

  • Penyakit Hizkia dan keangkuhannya (24-26)

  • Kejayaan Hizkia dan kematiannya (27-33)

 • 33

  • Manasye, raja Yehuda (1-9)

  • Manasye bertaubat (10-17)

  • Kematian Manasye (18-20)

  • Amon, raja Yehuda (21-25)

 • 34

  • Yosia, raja Yehuda (1, 2)

  • Yosia memulihkan ibadat sejati (3-13)

  • Kitab Hukum ditemui (14-21)

  • Nubuat Hulda tentang malapetaka (22-28)

  • Yosia membaca kitab di hadapan rakyat (29-33)

 • 35

  • Aturan Yosia untuk merayakan Paska secara besar-besaran (1-19)

  • Yosia dibunuh oleh Firaun Nekho (20-27)

 • 36

  • Yehoahas, raja Yehuda (1-3)

  • Yehoyakim, raja Yehuda (4-8)

  • Yehoyakhin, raja Yehuda (9, 10)

  • Zedekia, raja Yehuda (11-14)

  • Yerusalem dimusnahkan (15-21)

  • Perintah Kores untuk membina semula Rumah Tuhan (22, 23)