Dua Tawarikh 28:1-27

  • Ahas, raja Yehuda (1-4)

  • Dikalahkan oleh Siria dan Israel (5-8)

  • Oded memberikan amaran kepada Israel (9-15)

  • Yehuda dihukum (16-19)

  • Ahas menyembah berhala; dia meninggal (20-27)

28  Ahas+ menjadi raja apabila dia berusia 20 tahun, dan dia memerintah di Yerusalem selama 16 tahun. Dia tidak seperti nenek moyangnya Daud, yang melakukan apa yang benar di mata Yehuwa.+  Dia mengikut haluan hidup raja-raja Israel,+ dan bahkan membuat patung-patung Baal daripada logam.+  Dia juga membakar korban di Lembah Hinom* sehingga asap naik dan membakar anak lelakinya di dalam api.+ Dia mengikut perbuatan keji yang diamalkan oleh bangsa-bangsa+ yang telah diusir oleh Yehuwa dari hadapan orang Israel.  Selain itu, dia sering mempersembahkan korban dan membakarnya di tempat-tempat tinggi+ sehingga asap naik. Dia juga berbuat demikian di atas bukit, dan di bawah setiap pokok yang subur.+  Maka Yehuwa, Tuhannya, menyerahkannya ke dalam tangan raja Siria.+ Raja Siria mengalahkannya dan membawa banyak tawanan ke Damsyik.+ Tuhan juga menyerahkannya ke dalam tangan raja Israel, yang membunuh banyak rakyatnya.  Dalam satu hari sahaja, Pekah+ anak Remalia telah membunuh 120,000 orang pahlawan Yehuda yang berani. Hal ini demikian kerana orang Yehuda telah meninggalkan Yehuwa, Tuhan nenek moyang mereka.+  Zikhri, seorang pahlawan Efraim, telah membunuh anak raja, iaitu Maaseya. Dia juga membunuh Azrikam, yang mengurus istana, dan Elkana, yang memegang jawatan kedua tertinggi di bawah raja.  Selain itu, orang Israel menawan 200,000 orang saudara mereka dari Yehuda, termasuk wanita dan kanak-kanak. Mereka juga merampas banyak harta benda dan membawa semuanya ke Samaria.+  Seorang nabi Yehuwa yang bernama Oded berada di situ, dan dia pergi berjumpa dengan angkatan tentera yang sedang pulang ke Samaria. Dia berkata kepada mereka, “Yehuwa, Tuhan nenek moyang kamu, murka terhadap Yehuda. Itulah sebabnya Dia menyerahkan mereka ke dalam tangan kamu.+ Tetapi kamu membunuh mereka dengan kemarahan yang membuak-buak. Kamu begitu keji sehingga Tuhan di syurga mendengar tentangnya. 10  Sekarang pula kamu hendak menjadikan orang Yehuda dan Yerusalem abdi kamu.+ Tetapi bukankah kamu sendiri juga berdosa di hadapan Yehuwa, Tuhan kamu? 11  Maka dengarlah kata-kataku. Tawanan ini saudara-saudara kamu. Lepaskanlah mereka kerana Yehuwa sedang murka terhadap kamu.” 12  Maka ketua-ketua orang Efraim, iaitu Azarya anak Yehohanan, Berekia anak Mesilemot, Yehizkia anak Salum, dan Amasa anak Hadlai, berjumpa dengan askar-askar yang kembali dari perang 13  dan berkata, “Janganlah bawa tawanan-tawanan itu ke sini kerana kita akan berdosa terhadap Yehuwa. Adakah kamu ingin menambah dosa kita dan memperbesar kesalahan kita? Kita sudah banyak berdosa dan Tuhan sedang murka terhadap Israel.” 14  Askar-askar itu pun menyerahkan tawanan dan barang jarahan+ mereka kepada para pemimpin dan orang yang berkumpul di situ. 15  Kemudian beberapa orang yang telah dilantik membawa tawanan itu pergi. Mereka mengambil pakaian daripada barang jarahan dan memberikannya kepada tawanan yang tidak berpakaian. Tawanan-tawanan itu diberi pakaian, kasut, makanan, minuman, dan minyak untuk disapu pada badan mereka. Orang yang lemah pula dinaikkan ke atas keldai dan dibawa ke Yerikho, iaitu kota pokok palma, tempat tinggal saudara-saudara mereka. Kemudian barulah orang Israel pulang ke Samaria. 16  Pada waktu itu, Raja Ahas meminta bantuan daripada raja-raja Assyria.+ 17  Orang Edom menyerang Yehuda sekali lagi dan menawan penduduk di situ. 18  Selain itu, orang Filistin+ menjarah kota-kota di Syefela+ dan di Negeb yang terletak di Yehuda. Mereka menawan Bet-semes,+ Ayalon,+ Gederot, Sokho dan pekan-pekan di sekelilingnya, Timna+ dan pekan-pekan di sekelilingnya, dan Gimzo serta pekan-pekan di sekelilingnya. Kemudian mereka tinggal di situ. 19  Raja Ahas membiarkan orang Yehuda bertindak sesuka hati sehingga mereka langsung tidak setia kepada Yehuwa. Oleh itu, Yehuwa merendahkan Yehuda. 20  Raja Tilgat-pilneser+ dari Assyria bukan sahaja tidak menolong Ahas, malah dia datang melawan Ahas dan membawa masalah kepadanya.+ 21  Ahas telah mengambil harta dari Rumah Yehuwa, rumah para pemimpin, dan istana+ lalu memberikannya kepada raja Assyria, tetapi perbuatan Ahas itu sia-sia saja. 22  Semasa Ahas menghadapi masalah, dia melakukan lebih banyak dosa terhadap Yehuwa. 23  Dia mula mempersembahkan korban kepada tuhan-tuhan orang Damsyik+ yang telah mengalahkannya.+ Dia berkata, “Tuhan-tuhan raja Siria telah menolong mereka. Jika beta mempersembahkan korban kepada tuhan-tuhan itu, beta juga akan ditolong.”+ Tetapi perbuatan ini mencelakakan Raja Ahas dan orang Israel. 24  Selain itu, Ahas mengumpulkan semua perkakas di rumah Tuhan yang benar lalu menghancurkannya.+ Dia juga menutup pintu-pintu Rumah Yehuwa+ dan mendirikan mazbah untuk dirinya di setiap penjuru jalan di Yerusalem. 25  Di semua kota Yehuda, Ahas mendirikan tempat pemujaan tuhan-tuhan lain untuk membakar korban sehingga asap naik.+ Dia membangkitkan kemurkaan Yehuwa, Tuhan nenek moyangnya. 26  Berkenaan kisah hidup Ahas yang lain, iaitu kisah tentang apa yang dilakukannya dari mula sampai akhir, semuanya tertulis dalam Buku Raja-Raja Yehuda dan Israel.+ 27  Ahas meninggal lalu dikebumikan di kota Yerusalem. Dia tidak dikebumikan di makam raja-raja Israel.+ Anak lelakinya Hizkia menggantikannya sebagai raja.

Nota Kaki

Lihat Kamus, “Gehena.”