Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

15-21Juillet

2 TESALOONIIKI MBA 1-3

15-21Juillet
 • Hendu 67 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Pokuli paɣtʋ yɔɔ mayʋ yɔɔ”: (C. 10)

  • [Yele nɛ paɖʋ 2 Tesalooniiki mba takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm tɛ video.]

  • 2Te 2:6-8​—“Paɣtʋ yɔɔ mayʋ” weyi ɛtɛm tʋmɩyɛ paɣzʋʋ yɔ, pakaɣ ɛ-yɔɔ kuluu (it-1 221)

  • 2Te 2:9-12​—Pakaɣ tɔm hʋnʋʋ mba “paɣtʋ yɔɔ mayʋ” peɣzaa yɔ (it-2 255 § 7)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • 2Te 1:7, 8​—Ɛzɩma tɩyɛ pakaɣ kuluu Yesu nɛ tiyiyaa yɔɔ nɛ pawɩlɩ “miŋ pelu pelu nɩɩyɩ taa”? (it-1 890 § 6)

  • 2Te 2:2​—Suwe Pɔɔlɩ caɣaa yɔɔdʋʋ nɛ ɛtɔ se: “Tɔm ndʋ tɩlɩnɩ fezuu nakʋyʋ cɔlɔ” yɔ? (it-1 1188 § 1)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) 2Te 1:1-12 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 10)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɛ video: (C. 5) Yele nɛ paɖʋ video nɛ ɩtazɩ kɩ-taa.

 • Kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 6)

 • Kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paɣzɩnɩ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ, nɛ pʋwayɩ lɛ, ŋha Ndʋ Bibl wɩlɩɣ takayaɣ. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 12)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ