Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 67

“Susi tɔm”

Sélectionner un enregistrement audio
“Susi tɔm”
NAƲ

(2 Timootee 4:2)

 1. 1. Yehowa ɖʋ-ɖʋ tʋmɩyɛ,

  Ɛsɔɔlaa se ɖɩlabɩ-ɖɩ camɩ’ɛ.

  Ñɔɔzɩ ña-tɩ nɛ ŋsusi tɔm,

  Nɛ ŋheyi ɛyaa ñe-lidaʋ tɔm.

  (AJUUZA)

  Susi ’sɔtɔm

  Lakɩ ’bʋ paa ɛzɩmtaa.

  Susi tɔm,

  Ɛsɔ kɩyakʋ ñɔtaa.

  Susi tɔm,

  Laŋa kɩbana tɩnaa.

  Susi tɔm

  Ajɛɛ tɩŋa.

 2. 2. Ðɩkaɣ katʋʋ kala sakɩ’ɛ.

  Apɩzɩɣ akɔnɩ-ɖʋ laŋwɛɛkɩ’ɛ.

  Paa tɔm susuu ɛlakɩ kaɖɛ.

  Ðɩtaɣ Ɛsɔ liu nɛ ɖɩwabɩ-yɛ.

  (AJUUZA)

  Susi ’sɔ tɔm

  Lakɩ ’bʋ paa ɛzɩmtaa.

  Susi tɔm,

  Ɛsɔ kɩyakʋ ñɔtaa.

  Susi tɔm,

  Laŋa kɩbana tɩnaa.

  Susi tɔm

  Ajɛɛ tɩŋa.

 3. 3. Al’waatʋ kɩbandʋ kaɣ kɔm,

  Nɛ ɖihiɣ waɖɛ nɛ ɖisusi tɔm.

  Ðisusuu ñʋʋ yabɩtʋ tɔm tam,

  Nɛ Yehowa hɩɖɛ yɔɔ ñalɩ tam.

  (AJUUZA)

  Susi ’sɔtɔm

  Lakɩ ’bʋ paa ɛzɩmtaa.

  Susi tɔm,

  Ɛsɔ kɩyakʋ ñɔtaa.

  Susi tɔm,

  Laŋa kɩbana tɩnaa.

  Susi tɔm

  Ajɛɛ tɩŋa.