Leta i go long Efesas 2:1-22

  • God i mekem oli laef bakegen wetem Kraes (1-10)

  • Stonwol we i stap long medel blong tufala grup ya, i brokdaon (11-22)

2  Mo tu, i olsem we yufala i ded finis from ol rong mo ol sin blong yufala, be God i mekem yufala i laef.+  Bifo, yufala i stap mekem ol samting ya nao we i folem fasin blong sistem blong long wol* ya,+ mo we i folem rula ya blong paoa blong win,+ hemia spirit ya+ we i stap wok naoia long ol man we oli no stap obei.  Yes, bifo yumi evriwan yumi olsem ol man ya, from we yumi mekem ol samting we bodi nomo i wantem,+ mo yumi folem prapa tingting blong yumi.+ Stat long taem we yumi bon, yumi tu yumi olsem ol narafala man we kros blong God bambae i kasem olgeta.+  Be God i gat bigfala sore,+ mo from bigfala lav blong hem, hem i lavem yumi,+  nao hem i mekem yumi laef mo yumi joen long Kraes.+ Hem i kaen long yufala nao hem i sevem yufala.  Hem i mekem yumi laef wetem Kraes Jisas, mo i mekem yumi sidaon wetem hem long heven from we yumi joen wetem hem.+  God i mekem olsem blong mekem se long ol sistem blong wol* we i kam, bambae hem i mekem ol gudfala samting long yumi ya we yumi joen long Kraes Jisas. Hem i mekem olsem blong soemaot we hem i kaen tumas long yumi.  God i kaen tumas, nao hem i sevem yufala from we yufala i bilif.+ I no yufala we i mekem se samting ya i kamaot, be hemia wan presen blong God.  Yes, samting ya i no kamaot from ol wok we man i mekem,+ olsem nao bambae i no gat man i save tok flas from. 10  Yumi olsem wan wok we God i mekem,+ mo from we yumi joen long Kraes Jisas,+ hem i wokem yumi blong yumi save mekem ol gudfala wok, hemia ol wok we hem i jusum bifo finis blong yumi mekem. 11  From samting ya, yufala i mas tingbaot se olgeta we ol man oli mekem “sakomsaes” long olgeta, oli stap singaot yufala ol man blong ol narafala nesen, se “ol man we oli no sakomsaes.” 12  Long taem ya, yufala i no gat Kraes, yufala i stap aotsaed long nesen blong Isrel, yufala i no pat long kontrak ya we i joen long promes,+ yufala i no gat hop long wol ya mo yufala i no gat God.+ 13  Fastaem, yufala i stap longwe long God, be naoia from we yufala i joen long Kraes Jisas, blad blong hem i mekem se yufala i kam klosap long hem. 14  Kraes nomo i mekem we yumi gat pis.+ Hem i mekem we tufala grup ya i kam wan,+ mo hem i brekemdaon stonwol we i stap long medel blong tufala grup ya.+ 15  Kraes i yusum bodi blong hem blong tekemaot samting we i mekem se tufala grup ya i enemi, hemia Loa blong Moses wetem olgeta oda blong hem. Hem i mekem olsem blong tufala grup ya we i joen long hem, tufala i kam wan niufala man.+ Mo hem i mekem olsem blong i gat pis. 16  Mo from we hem i ded long pos,*+ hem i mekem tufala grup ya tufala i fren wetem God, nao tufala i kam olsem wan bodi nomo, from we bodi blong hem i kilimaot samting we i mekem se tufala i enemi.+ 17  Mo hem i kam talemaot gud nius blong pis long yufala ya we yufala i stap longwe, mo long olgeta ya we oli stap klosap, 18  from we hem nao i mekem se rod i open blong tufala grup ya i kam long Papa, we wan spirit nomo i lidim tufala. 19  Taswe, naoia yufala i no moa strenja, mo yufala i no man blong narafala kantri.+ Be yufala i sitisen+ wetem ol tabu man, mo yufala i memba blong famle blong God.+ 20  Mo God i bildim yufala antap long fandesen, hemia ol aposol mo ol profet,+ mo Kraes Jisas i ston long kona blong fandesen ya.+ 21  From Kraes, olgeta haf blong bilding ya oli joen gud,+ mo oli kam gud gogo oli kam wan tabu tempol we i blong Jehova.*+ 22  Mo from we yufala tu i joen wetem Kraes, God i joenem yufala wetem ol narafala ya, mo i bildim yufala, yufala i kam wan haos we hem i stap long hem, from we spirit blong hem i stap long ples ya.+

Ol futnot

Yu luk Diksonari.
Yu luk Diksonari.
Yu luk Diksonari.
Yu luk Ap. A5.