Прескочи към материала

ВЪПРОСИ НА МЛАДИТЕ ХОРА

Защо да се моля?

Защо да се моля?

 Според едно проучване в Америка 80% от младите хора се молят, но само половината го правят всеки ден. Навярно някои от тях се питат дали молитвата е емоционален отдушник, или нещо повече.

 Какво представлява молитвата?

 Молитвата е разговор със Създателя на всичко. Само си представи какво означава това! Йехова превъзхожда хората във всяко отношение и въпреки това „не е далече от всеки един от нас“. (Деяния 17:27) Всъщност Библията съдържа следната подкана: „Приближете се до Бога и той ще се приближи до вас.“ (Яков 4:8)

 Как можеш да се приближиш до Бога?

  •   Един начин е чрез молитвата — така ти говориш с Бога.

  •   Друг начин е чрез изучаване на Библията — така Бог „говори“ с тебе.

 Тези две неща — молитвата и изучаването на Библията — ще ти помогнат да станеш близък приятел с Бога.

 „Да говориш с Йехова, Всевишния Бог, е най–голямата чест, която човек може да има.“ (Джереми)

 „Когато споделям в молитва съкровените си чувства с Йехова, усещам, че ставам по–близка с него.“ (Миранда)

 Слуша ли Бог молитвите?

 Дори и да вярваш в Бога и да се молиш, може да ти е трудно да си представиш, че той наистина слуша молитвите ти. Библията обаче го нарича „Онзи, който слуша молитви“. (Псалм 65:2) Тя дори ни подканя да прехвърлим „всички свои грижи на него“. Защо? „Защото той е загрижен“ за нас. (1 Петър 5:7)

 Помисли върху следното: Разговаряш ли редовно с близките си приятели? По същия начин можеш да отделяш време, за да разговаряш с Бога. Редовно се обръщай в молитва към него и използвай личното му име Йехова. (Псалм 86:5–7; 88:9) Библията дори ни подканя: „Молете се непрестанно.“ (1 Солунци 5:17)

 „Молитвата е общуване между мене и небесния ми Баща, на когото изливам цялото си сърце.“ (Мойсес)

 „Споделям на Йехова лични неща точно както бих споделила на майка ми или на много близка приятелка.“ (Карън)

 За какво да се моля?

 В Библията пише: „Във всичко чрез молитви и усърдни молби, заедно с изрази на благодарност, разкривайте исканията си пред Бога.“ (Филипяни 4:6)

 Означава ли това, че можеш да се молиш за проблемите си? Да! Всъщност в Библията се казва: „Прехвърли бремето си на Йехова и той ще те подкрепи!“ (Псалм 55:22)

 Разбира се, в молитвите си е нужно да говориш и за други неща освен за проблемите си. „Ако се моля на Йехова само когато имам нужда от помощ, това не е истинско приятелство. Мисля, че преди всичко трябва да му благодаря, а причините за това са наистина много“, споделя млада жена на име Шантел.

 Помисли върху следното: За какво си благодарен? Можеш ли да споменеш 3 неща, за които да благодариш на Йехова днес?

 „Дори само едно красиво цвете може да ни подтикне да благодарим на Йехова в молитва.“ (Анита)

 „Размишлявай върху нещо в природата, което те впечатлява, или върху някой библейски стих, който ти въздейства, и после благодари на Йехова.“ (Брайън)