Прескочи към материала

ВЪПРОСИ НА МЛАДИТЕ ХОРА

Важни ли са наистина добрите обноски?

Важни ли са наистина добрите обноски?

На мене никой не ми отваря вратата. Защо тогава аз да я отварям за другите?“

„Не мога винаги да казвам ‘моля’, ‘благодаря’ или ‘извинявай’ — има много по–важни неща!“

„Няма нужда да съм учтив с братята и сестрите си. Нали сме семейство?“

И ти ли мислиш по този начин? Ако да, можеш да загубиш много, понеже има голяма полза от добрите обноски!

 Какво трябва да знаеш за добрите обноски?

 Добрите обноски могат да повлияят положително на следните три области от живота ти:

 1.    Репутацията ти. Начинът, по който се държиш с другите, прави впечатление — било то добро, или лошо. Ако си вежлив, навярно хората ще те възприемат като зрял и отговорен човек и ще се отнасят към тебе подобаващо. Ако си груб обаче, другите ще си помислят, че се интересуваш само от себе си, и може да пропуснеш много хубави възможности, например за работа. Както се казва в Библията, „жестокият навлича беда на тялото си“. (Притчи 11:17)

 2.    Приятелствата ти. В Библията пише: „Облечете се с любовта, защото тя свързва всичко по съвършен начин.“ (Колосяни 3:14) Това е особено вярно за приятелствата. Хората харесват онези, които са вежливи и мили с тях. В крайна сметка кой би искал да е в компанията на груб и невъзпитан човек?

 3.    Отношението на другите към тебе. „Ако винаги си любезен — казва Дженифър, — с времето дори най–грубите хора може да започнат да се отнасят по–добре към тебе.“ Разбира се, ако си груб, вероятно ще ти отвърнат със същото. Библията казва: „С каквато мярка отмервате, с такава ще отмерват и на вас.“ (Матей 7:2)

 Извод: Отношенията с другите са част от ежедневието. От държанието ти зависи какво мнение ще имат хората за тебе и как ще се отнасят към тебе. С две думи, добрите обноски наистина са важни!

 Как да се подобриш?

 1.   Анализирай обноските си. Задай си въпроси като: „Обръщам ли се уважително към по–големите от мене? Колко често казвам ‘моля’, ‘благодаря’ или ‘извинявай’? Разсейвам ли се, докато говоря с другите, като например чета и изпращам съобщения по телефона? Учтив ли съм към родителите си и към братята и сестрите си, или си позволявам волности само защото сме семейство?“

   Библията казва: „Бъдете първи в оказването на почит помежду си.“ (Римляни 12:10)

 2.   Постави си цели. Напиши три области, в които можеш да се подобриш. Например 15–годишната Алисън казва: „Трябва повече да слушам и по–малко да говоря.“ Дейвид, на 19 години, споделя, че трябва да се научи да не пише съобщения, когато е със семейството и приятелите си. „Това е проява на неуважение — посочва той. — Все едно им казвам, че предпочитам да говоря с някой друг, вместо с тях.“ Едуард, който е на 17 години, обяснява, че трябва да спре да прекъсва хората, докато говорят. А цитираната по–горе Дженифър е решена да подобри отношението си към възрастните. Тя казва: „Преди ги поздравявах набързо и веднага си намирах извинение да отида при по–младите си приятели. Но сега наистина полагам усилия да ги опозная. Това ми помогна да подобря значително обноските си!“

   Библията казва: „[Бъдете] загрижени не само за себе си, но и за другите.“ (Филипяни 2:4)

 3.   Следи напредъка си. В продължение на месец следи речта и поведението си в областите, в които искаш да се подобриш. В края на месеца се запитай: „Как проявата на добри обноски ме направи по–добър човек? В кои области все още имам нужда от подобрение?“ След това си постави нови цели.

   Библията казва: „Както искате хората да постъпват с вас, така постъпвайте и вие с тях.“ (Лука 6:31)