Прескочи към материала

ВЪПРОСИ НА МЛАДИТЕ ХОРА

Дали хомосексуализмът е нещо погрешно?

Дали хомосексуализмът е нещо погрешно?

 „Докато растях, едно от най–трудните неща, с които трябваше да се справям, беше влечението ми към хора от същия пол. Мислех си, че е просто някакъв етап, но продължавам да се боря с тези чувства.“ (Дейвид, на 23 години)

 Дейвид е християнин и иска да живее по начин, който Бог одобрява. Но възможно ли е, след като го привличат хора от същия пол? Как гледа Бог на хомосексуализма?

 Какво казва Библията?

 Възгледът на хората за хомосексуализма може да се различава в зависимост от произхода или възрастта им. Но християните не се водят от общоприетото мнение, нито са „носени насам–натам от всеки вятър на учение“. (Ефесяни 4:14) По–скоро те основават възгледа си за хомосексуализма (и всеки друг въпрос) на Библията.

 Възгледът на Библията за хомосексуализма е много ясен. Божието Слово казва:

  •  „Не лягай с мъж така, както лягаш с жена.“ (Левит 18:22)

  •  „Според желанията на сърцата им ... Бог ги предаде на срамни сексуални страсти и ... жените им измениха естествената употреба на тялото в противоестествена.“ (Римляни 1:24, 26)

  •  „Не се заблуждавайте! Онези, които са блудници, идолопоклонници, прелюбодейци, мъже, държани за противоестествени цели, мъже, които лягат с мъже, крадци, алчни хора, пияници, хулители, изнудвачи, няма да наследят Божието царство.“ (1 Коринтяни 6:9, 10)

 Божиите морални стандарти се отнасят за всички хора, без значение дали те се чувстват привлечени към някого от техния, или от другия пол. Всъщност всеки човек трябва да проявява самоконтрол и да потиска желанието да върши нещо, което Бог не одобрява. (Колосяни 3:5)

 Това означава ли, че...

 Това означава ли, че Библията подклажда омраза към хомосексуалистите?

 Не. Библията не подклажда омраза към никого — било то хомосексуалист, или хетеросексуален. Вместо това тя ни казва да се стремим към „мир с всички хора“ независимо от начина им на живот. (Евреи 12:14) Така че малтретирането, престъпленията от омраза и какъвто и да било тормоз на хомосексуалисти са напълно неприемливи.

 Това означава ли, че християните трябва да се борят срещу законите, позволяващи еднополовите бракове?

 Според Библията Божият стандарт за брака изисква съюз между един мъж и една жена. (Матей 19:4–6) Обсъждането на човешките закони за еднополовите бракове обаче е политически, а не морален въпрос. Библията показва, че християните трябва да са политически неутрални. (Йоан 18:36) Следователно те нито подкрепят, нито се борят срещу държавните закони, засягащи еднополовите бракове или хомосексуализма.

 Ами ако...

 Ами ако човек е хомосексуалист? Възможно ли е да се промени?

 Да. Всъщност някои хора през първи век успели да го постигнат! След като споменава, че онези, които са хомосексуалисти, няма да наследят Божието Царство, Библията казва: „Точно такива бяха някои от вас.“ (1 Коринтяни 6:11)

 Това означава ли, че онези, които в миналото са били хомосексуалисти, повече не изпитват никакви наклонности, свързани с предишния им начин на живот? Не. Библията казва: „Облечете новата личност, която чрез точно познание се обновява.“ (Колосяни 3:10) Правенето на промени е продължителен процес.

 Ами ако някой, който иска да живее според Божиите стандарти, има хомосексуални желания?

 Както е с всички останали желания, човек може да реши да ги потиска и да не се поддава на тях. Как? Библията казва: „Продължавайте да живеете според духа и няма да изпълнявате желанията на плътта.“ (Галатяни 5:16)

 Стихът не казва, че човек няма да има плътски желания. Вместо това с добра духовна програма за изучаване на Библията и молитва, той ще има силите да устои на тях.

 Дейвид, споменат по–рано, разбрал истинността на тези думи, особено след като признал пред родителите си с какво се бори. Той казва: „Сякаш огромен товар падна от раменете ми и вероятно щях да се радвам повече на ученическите си години, ако бях говорил с родителите си по–рано.“

 В крайна сметка сме по–щастливи, когато постъпваме в съгласие със стандартите на Йехова. Убедени сме, че те са „праведни и носят радост на сърцето“, както и че „този, който ги следва отблизо, бива възнаграден богато“. (Псалм 19:8, 11)