Прескочи към материала

ВЪПРОСИ НА МЛАДИТЕ ХОРА

Какво трябва да знам за сексуалното насилие? — 1 част: Предпазни мерки

Какво трябва да знам за сексуалното насилие? — 1 част: Предпазни мерки

 Какво представлява сексуалното насилие?

 Макар че определенията се различават в зависимост от страната, изразът „сексуално насилие“ може да се отнася за принуждаване към сексуални отношения, понякога чрез физическа сила. То може да включва сексуално малтретиране на деца и младежи, кръвосмешение, изнасилване или сексуална експлоатация от човек, на когото би трябвало да може да му се има доверие, като например лекар, учител или духовно лице. Някои жертви на словесно или физическо насилие са заплашвани, че ако съобщят за случилото се, ще пострадат още повече.

 Според едно проучване всяка година само в САЩ близо четвърт милион души съобщават, че са станали жертва на сексуално насилие. Почти половината от тях са на възраст между 12 и 18 години.

 Какво трябва да имаш предвид?

 •   Библията осъжда сексуалното насилие. В нея е описан един случай отпреди около 4000 години, при който обсебена от мисълта за секс тълпа искала да изнасили двама мъже, които посетили град Содом. Този случай ясно показал защо Йехова унищожил града. (Битие 19:4–13) Освен това Законът, даден на Моисей преди около 3500 години, забранявал кръвосмешението, включително сексуалното насилие над член на семейството. (Левит 18:6)

 •   Повечето от случаите на насилие са извършени от познати на жертвите. В една книга се казва: „В две от три изнасилвания жертвата познава нападателя си: ... той не е някой непознат, който се е появил изневиделица.“ (Talking Sex With Your Kids)

 •   Хора и от двата пола стават жертва на сексуално насилие. В САЩ около 10% от жертвите са от мъжки пол. Според американската организация Rape, Abuse & Incest National Network (RAINN) те „може да се страхуват, че след нападението ще станат хомосексуалисти“ или че „няма да са „истински мъже“.

 •   Не е изненадващо, че сексуалното насилие е широко разпространено. Библията предсказала, че в „последните дни“ много хора ще са „безсърдечни, ... без самоконтрол, свирепи“. (2 Тимотей 3:1–3) Тези черти на характера се виждат ясно при хората, които се опитват да се възползват сексуално от другите.

 •   Жертвите на сексуално насилие нямат вина за случилото се. Никой не заслужава да се възползват от него по такъв начин. Вината за престъплението пада единствено върху извършителя. Въпреки това можеш да вземеш предпазни мерки, за да намалиш риска от сексуално насилие.

 Какво можеш да направиш?

 •   Подготви се. Предварително реши какво ще направиш, ако някой се опита да те накара да правите секс, независимо дали това е някого, с когото ходиш, или е някой роднина. Млада жена на име Ерин препоръчва да разиграеш в ума си различни ситуации и да решиш как би действал. Това ще ти помогне да се подготвиш за всякакъв вид натиск. Тя казва: „Може да изглежда глупаво, но така вероятността наистина да станеш жертва на насилие ще е по–малка.“

   Библията казва: „Внимавайте много да постъпвате не като неразумни, а като мъдри хора, ... защото дните са лоши.“ (Ефесяни 5:15, 16)

   Запитай се: „Какво ще направя, ако някой ме докосне по начин, който ме кара да се чувствам неудобно?“

 •   Подготви си резервен план. От RAINN препоръчват „със семейството и приятелите ти да си измислите кодова дума. По този начин, ако в дадена ситуация се почувстваш неудобно, може да им се обадиш и да им кажеш, без човекът до тебе да разбере. Тогава приятелите или роднините ти могат да дойдат да те вземат или да измислят извинение, за да си тръгнеш.“ Но все пак може да си спестиш много болка, ако изобщо не допускаш да изпадаш в опасни ситуации.

   Библията казва: „Благоразумният вижда злото и се скрива, а неопитните вървят напред и понасят лошите последствия.“ (Притчи 22:3)

   Запитай се: „Какъв е моят резервен план?“

  Винаги имай резервен план

 •   Постави граници и се придържай към тях. Например, ако ходиш с някого, трябва заедно да обсъдите какво поведение е уместно и какво не е. Ако според човека, с когото ходиш, това е глупаво, тогава е по–добре да си намериш друг партньор, който да уважава ценностите ти.

   Библията казва: „Любовта ... не се държи неприлично, не търси изгода за себе си.“ (1 Коринтяни 13:4, 5)

   Запитай се:Какви са моите ценности? Какво поведение е неподходящо?“

[НАДПИС]