Прескочи към материала

ВЪПРОСИ НА МЛАДИТЕ ХОРА

Колко съм отговорен?

Колко съм отговорен?

 Оцени себе си!

 •  Винаги, през повечето време, понякога или никога не съм ...

  •  честен

  •  надежден

  •  точен

  •  трудолюбив

  •  подреден

  •  услужлив

  •  справедлив

  •  любезен

 •   Кое от тези качества проявяваш в най–пълна степен?

   Продължавай да напредваш в тази област. (Филипяни 3:16)

 •   Върху кое качество трябва да работиш най–много?

 Следната информация ще ти помогне да се подобриш в това отношение.

 Какво означава да си отговорен?

 Отговорните хора изпълняват задълженията си вкъщи, в училище и в обществото. Те осъзнават, че носят отговорност за действията си. Затова, когато допуснат грешка, те я признават, извиняват се и полагат усилия да я поправят.

  Библията казва: „Всеки ще носи собствения си товар.“ (Галатяни 6:5)

 Защо трябва да се старая да съм отговорен?

  Отговорният човек използва уменията си мъдро и е по–вероятно другите да проявяват към него повече уважение, да се отнасят към него като към възрастен и да му бъдат дадени свобода и привилегии.

  Библията казва: „Виждал ли си човек, който е умел в работата си? Той ще стои пред царе.“ (Притчи 22:29)

  Отговорният човек обикновено е щедър и е по–вероятно да се радва на близки приятелства.

  Библията казва: „Давайте и хората ще ви дават.“ (Лука 6:38)

  Отговорният човек се чувства удовлетворен и има подходящо самочувствие, което му дава повече увереност.

  Библията казва: „Нека всеки проверява своята работа и тогава ще се радва заради самия себе си, без да се сравнява с другиго.“ (Галатяни 6:4)

 Как мога да съм по–отговорен?

 За да си отговориш на този въпрос, разгледай следните изказвания. Кое от тях описва най–точно твоите чувства?

 „Дразнещо е да се отнасят към тебе като към бебе, което не може да прекара един час навън, без да се обади на мама и татко!“ (Кери)

 „Обикновено родителите ми ми позволяват да излизам с приятели без никакъв проблем.“ (Ричард)

 „Когато гледам какво правят другите деца на моята възраст, се питам: ‘Защо и на мене не ми дават да правя това?’“ (Ан)

 „По принцип родителите ми ми позволяват да правя каквото искам. Благодарна съм им, че ми дават такава свобода.“ (Марина)

 Извод: На някои младежи им се дава повече свобода, отколкото на други. Защо се получава това?

 Факт от живота: Свободата, която ти се дава, често зависи от доверието, което си си спечелил.

 Разгледай например какво казват двама от младежите, цитирани по–горе.

 Ричард: „Преди родителите ми се съмняваха, че мога да използвам разумно свободата си. Но сега ми имат доверие, защото използвам свободата си с чувство за отговорност. Не ги лъжа къде отивам или с кого ще съм. Всъщност обикновено аз казвам на родителите си какви са плановете ми, без да се налага те да ме питат.“

Кое поставяш на първо място — задълженията си или забавленията?

 Марина: „През целия си живот два пъти съм лъгала родителите си и двата пъти ме хванаха. Оттогава съм честна с родителите си. Например винаги им обяснявам подробно какво правя и им се обаждам, когато съм навън. Сега ми имат много повече доверие.“

 Иска ли ти се да бъдеш като Ричард и Марина? Тогава си направи самоанализ в следните области:

 ВКЪЩИ

 •   Съвестно ли вършиш домакинските си задължения?

 •   Придържаш ли се стриктно към вечерния си час?

 •   Отнасяш ли се с уважение към родителите си и към братята и сестрите си?

 В кой от тези аспекти се налага да полагаш повече усилия?

  Библията казва: „Бъдете послушни на родителите си.“ (Ефесяни 6:1)

ОБРАЗОВАНИЕТО

 •   Пишеш ли си домашното навреме?

 •   Полагаш ли усилия да повишиш успеха си?

 •   Имаш ли добри навици за учене?

 В кой от тези аспекти се налага да полагаш повече усилия?

  Библията казва: „Мъдростта е защита.“ (Еклисиаст 7:12) Доброто образование ще ти помогне да придобиеш мъдрост.

РЕПУТАЦИЯТА ТИ

 •   Честен ли си с родителите си и с другите?

 •   Можеш ли да използваш парите отговорно?

 •   Имаш ли репутация на човек, на когото може да се разчита?

 В кой от тези аспекти се налага да полагаш повече усилия?

  Библията казва: „Облечете новата личност.“ (Ефесяни 4:24) Можеш да подобриш навиците и репутацията си.

 Предложение: Избери аспект, в който се налага да полагаш повече усилия. Разговаряй с други, които се справят добре в тази област, и ги помоли за съвет. Напиши конкретни начини, по които ще работиш върху това качество, и следи напредъка си в рамките на един месец. Запиши в своя дневник с какво си успял и с какво не и в края на месеца провери напредъка си.

[НАДПИС]