Прескочи към материала

ВЪПРОСИ НА МЛАДИТЕ ХОРА

Как да избера добър пример за подражание?

Как да избера добър пример за подражание?

 „Когато имах проблеми в училище, ми беше от полза да мисля за някого, на когото се възхищавам и който се е сблъсквал с нещо подобно. После се стараех да му подражавам. Като имах такъв пример, по–лесно се справях с трудните ситуации.“ (Хейли)

 Да следваш нечий пример, може да ти помогне да избягваш проблемите и да постигаш целите си. Въпросът е да избереш добър пример за подражание.

 Защо да си избирателен?

 •   Изборът ти ще се отрази на действията ти.

   Библията съветва християните да обръщат внимание на тези, които са за пример. Там се казва: „Като наблюдавате добрите резултати от тяхното поведение, подражавайте на вярата им.“ (Евреи 13:7)

   Предложение: Тъй като хората, на които подражаваш, ще ти окажат влияние, било добро, или лошо, избери тези, които имат хубави качества, а не просто са харесвани или са на твоята възраст.

   „Научих много от един събрат християнин на име Адам — както от нагласата, така и от цялото му държание. Още помня неща, които е казвал и правил. А той дори не подозира колко силно ми е повлиял.“ (Колин)

 •   Изборът ти ще повлияе на мислите и чувствата ти.

   В Библията се казва: „Не се заблуждавайте! Общуването с лоши приятели разваля добрите навици.“ (1 Коринтяни 15:33)

   Предложение: Избери човек с хубави качества, а не просто с хубава външност. Иначе може да се разочароваш.

   „Ако постоянно се сравняваш с обаятелните хора, се чувстваш много незначителен и грозен. Така може да се обсебиш от собствената си външност.“ (Тамара)

   Помисли върху следното: Какъв е рискът да подражаваш на знаменитости и спортисти?

 •   Изборът ти може да се отрази на постигането на целите ти.

   В Библията пише: „Който ходи с мъдрите, ще стане мъдър.“ (Притчи 13:20)

   Предложение: Избери хора, в чието поведение се забелязват хубавите качества, които искаш да проявяваш. Като ги наблюдаваш, може да научиш конкретни стъпки как да постигнеш целта си.

   „Вместо да си поставяш прекалено обща цел, например да си по–отговорна, може да си кажеш: ‘Искам да съм по–отговорна като Джейн. Тя винаги е точна и се отнася сериозно към задачите си.’“ (Мириам)

   Извод: Като избереш да подражаваш на правилния човек, ти определяш какъв да бъдеш.

Ако имаш добър пример за подражание, може по–бързо да постигнеш целите си

 Как да избереш

 Има два начина.

 1.   Да решиш върху какво качество искаш да работиш и да помислиш кой от хората, които уважаваш, притежава това качество.

 2.   Да избереш човек, когото уважаваш, и да си набележиш негово качество, което искаш да развиеш.

 Упражнението към тази статия ще ти помогне да направиш това.

 Пример за подражание могат да са:

 •  Връстници. „Искам да съм като най–добрата си приятелка. Тя никога не е прекалено заета да прояви загриженост към другите. По–малка е от мене, но в нея виждам прекрасни качества, които не притежавам, и затова искам да ѝ подражавам.“ (Мириам)

 •  Възрастни. Това могат да са родителите ти или хора от твоята религия. „И двамата ми родители определено са ми за пример. Имат чудесни качества. Виждам недостатъците им, но и верността им към Бога. Дано като стана на тяхната възраст, същото да може да се каже и за мене.“ (Анет)

 •  Библейски персонажи. „Избрала съм си няколко примера от Библията — Тимотей, Рут, Йов, Петър и израилското момиче — всеки по различна причина. Колкото повече научавам за библейските персонажи, толкова по–реални стават за мене. Много обичам да изучавам разказите в книгата „Подражавай на вярата им“ и блоковете „Пример за подражание“ в двата тома на книгата „Въпроси на младите хора — практични отговори“.“ (Мелинда)

 Предложение: Не се ограничавай само до един човек. Апостол Павел казал на събратята си: „[Наблюдавайте] тези, които живеят в съгласие с примера, който ви дадохме.“ (Филипяни 3:17)

 Знаеш ли? Ти самият можеш да си нечий пример за подражание! Библията казва: „Бъди пример за верните в говорене, в поведение, в любов, във вяра, в целомъдрие.“ (1 Тимотей 4:12)

 „Макар че работиш върху себе си, пак можеш да помогнеш на другите да се подобряват. Никога не знаеш кой те гледа и как думите ти може да променят живота му.“ (Киана)