Прескочи към материала

ВЪПРОСИ НА МЛАДИТЕ ХОРА

Защо винаги казвам нещо погрешно?

Защо винаги казвам нещо погрешно?

 „Понякога мога да контролирам езика си, но друг път имам чувството, че устата ми няма никаква връзка с мозъка.“ (Джеймс)

 „Когато ми е напрегнато, говоря, без да мисля, а когато съм спокойна, говоря прекалено. Така че винаги бъркам.“ (Мари)

 Библията казва: „Езикът е огън.“ „Колко малък огън е достатъчен да запали толкова голяма гора!“ (Яков 3:5, 6) Думите ти навличат ли ти често неприятности? Ако да, тази статия може да ти помогне.

 Защо казвам погрешни неща?

 Несъвършенство. Библията казва: „Всички ние много пъти грешим. Ако някой не греши в слово, той е съвършен човек.“ (Яков 3:2) Заради несъвършенството сме склонни да казваме погрешни неща.

 „Тъй като имам несъвършен ум и несъвършен език, би било глупаво да кажа, че мога съвършено да ги контролирам.“ (Ана)

 Приказливост. Библията казва: „Многото думи не остават без прегрешение.“ (Притчи 10:19) Хората, които говорят много и слушат малко, е по–вероятно да засегнат другите с думите си.

 „Най–умните хора в стаята не са винаги тези, които говорят. Исус бил най–умният човек, живял на земята, и въпреки това понякога мълчал.“ (Джулия)

 Сарказъм. Библията казва: „Който говори необмислено, сякаш пронизва с меч.“ (Притчи 12:18) Пример за необмислена реч е сарказмът — хапливи думи, целящи да подценят другите. Хората, които са саркастични, може да кажат: „Само се пошегувах.“ Но да унижаваш някого, не е смешно. Библията ни подканя да махнем от себе си всякакви „нагрубяващи думи, както и всяко зло“. (Ефесяни 4:31)

 „Обичам да остроумнича и да забавлявам хората. Затова понякога съм саркастична, което ми създава проблеми.“ (Оксана)

Веднъж изречени, думите не могат да се върнат назад, както пастата за зъби не може да се върне в тубичката

 Как да укротиш езика си

 Не е лесно да се научиш да контролираш езика си, но библейските принципи може да ти помогнат. Помисли например върху следното:

 „Говорете само в сърцето си ... и запазете мълчание!“ (Псалм 4:4)

 Понякога е най–добре да замълчим. Едно момиче на име Лора споделя: „Начинът, по който се чувствам, когато съм ядосана, може да се промени след време. Щом се успокоя, обикновено съм много щастлива, че не съм казала това, което съм искала.“ Ако изчакаш дори само няколко секунди, може да се въздържиш да не кажеш нещо погрешно.

 „Нима ухото не изследва думите, така както небцето усеща вкуса на храната?“ (Йов 12:11)

 Можеш да си спестиш много болка, ако преди да кажеш нещо, помислиш за думите си с помощта на следните въпроси:

  •   Вярно ли е? Любезно ли е? Трябва ли да го кажа? (Римляни 14:19)

  •   Как бих се почувствал, ако някой ми каже същото? (Матей 7:12)

  •   Дали ще е проява на уважение към мнението на другия? (Римляни 12:10)

  •   Подходящ ли е моментът да го кажа? (Еклисиаст 3:7)

 „Смирено смятате, че другите ви превъзхождат.“ (Филипяни 2:3)

 Този съвет ще ти помогне да развиеш положителна нагласа за другите, което от своя страна ще ти помогне да контролираш езика си и да мислиш, преди да говориш. Дори ако вече си казал нещо обидно, смирението ще те подтикне да се извиниш, и то възможно най–скоро. (Матей 5:23, 24) След това се стреми да използваш по–добре езика си.