Прескочи към материала

ВЪПРОСИ НА МЛАДИТЕ ХОРА

Еволюция или сътворение? — 2 част: Защо да се съмнявам в еволюцията?

Еволюция или сътворение? — 2 част: Защо да се съмнявам в еволюцията?

Алекс е объркан. Той винаги е вярвал в Бога и в сътворението. Но днес неговият учител по биология уверено твърди, че еволюцията е факт, който се основава на достоверни научни изследвания. Алекс не иска да изглежда глупав. Той си казва: „Все пак, щом учените са доказали, че еволюцията е факт, кой съм аз, че да оспорвам откритията им?“

 Звучи ли ти познато? Вероятно цял живот си вярвал на записаното в Библията: „Бог създаде небесата и земята.“ (Битие 1:1) Но отскоро някои хора се опитват да те убедят, че сътворението е мит, а еволюцията е факт. Трябва ли да им вярваш? Защо да се съмняваш в еволюцията?

 Две причини да поставиш под съмнение еволюцията

 1.   Учените не са на едно мнение относно еволюцията. Въпреки дългогодишните проучвания учените все още не са намерили обяснение за еволюцията, с което всички да са съгласни.

   Помисли върху следното: Щом учените не могат да постигнат съгласие относно еволюцията — а се предполага, че те са специалистите, — погрешно ли е да се съмняваш в тази теория? (Псалм 10:4)

 2.   Има значение в какво вярваш. „Ако животът се е появил случайно, тогава нашият живот, както и всичко във Вселената, се обезсмисля“, казва младеж на име Закари. Той има право. В крайна сметка, ако еволюцията е факт, изглежда животът няма истинска цел. (1 Коринтяни 15:32) От друга страна, ако всичко е било създадено, тогава можем да намерим удовлетворяващи отговори на въпросите за смисъла на живота и за бъдещето. (Йеремия 29:11)

   Помисли върху следното: Какво влияние ще окаже на живота ти истината относно еволюцията и сътворението? (Евреи 11:1)

 Въпроси за размисъл

 ТВЪРДЕНИЕ: „Всичко във Вселената е резултат от случайна космическа експлозия.“

 •   Какво или кой е причинил Големия взрив?

 •   Кое е по–логично — че всичко се е появило от нищото, или че всичко се е появило от нещо или някого?

 ТВЪРДЕНИЕ: „Хората са произлезли от животните.“

 •   Ако хората са произлезли от животните, например от маймуните, защо тогава има толкова голяма разлика между интелектуалните способности на хората и маймуните? *

 •   Защо дори „най–простите“ форми на живот са всъщност толкова сложни? *

 ТВЪРДЕНИЕ: „Еволюцията е доказан факт.“

 •   Дали човекът, който казва това, е изследвал лично доказателствата?

 •   Колко хора вярват в еволюцията просто защото им е било казано, че всички разумни хора вярват в нея?

^ Някои може да твърдят, че хората са по–интелигентни от маймуните, защото имат по–голям мозък. За да разбереш защо това твърдение не е вярно, виж брошурата „Произходът на живота — пет въпроса, които трябва да си зададем“, стр. 28.

^ Виж брошурата „Произходът на живота — пет въпроса, които трябва да си зададем“, стр. 8–12.