Прескочи към материала

ВЪПРОСИ НА МЛАДИТЕ ХОРА

Как да обясня възгледите си за секса?

Как да обясня възгледите си за секса?

„Какво? Още си девствена?“

Ако искаш да отговориш с „да“, как можеш да го направиш с увереност? Тази статия ще ти помогне.

 Какво означава да си девствен?

 За някого може да се каже, че е девствен, ако не е имал полови сношения.

 Разбира се, половите сношения не са единственият вид сексуални действия. Някои може да казват за себе си, че „на практика са девствени“, защото не са имали полово сношение, макар да са правили всичко останало.

 Думата „секс“ може да се отнася за орален секс, анален секс или галене на половите органи на друг човек.

 Извод: Хората, които са правили секс — включително орален секс, анален секс или галене на половите органи на друг човек — не могат да кажат, че са девствени.

 Какво казва Библията за секса?

 Библията казва, че сексуални отношения може да имат само мъж и жена, които са женени един за друг. (Притчи 5:18) Затова човек, който иска да е послушен на Бога, не бива да има сексуални отношения, преди да се ожени. (1 Солунци 4:3–5)

 Някои казват, че възгледът на Библията е старомоден и напълно откъснат от съвременния свят. Имай предвид обаче, че днешният свят е изпълнен с разводи, нежелана бременност и болести, предавани по полов път. Следователно не можем да се доверим на възгледите на света относно морала. (1 Йоан 2:15–17)

 Когато помислиш върху библейските закони относно морала, те наистина имат смисъл. Да онагледим с пример. Представи си, че някой ти подари 1000 лева. Ще хвърлиш ли парите през прозореца, за да може всеки, който мине, да си вземе?

 Налага се да вземеш подобно решение относно секса. Сиера, която е на 14 години, казва: „Не искам да отдам девствеността си на някого, чието име след години може да забравя.“ Седемнайсетгодишната Тами е на същото мнение. Тя споделя: „Сексът е твърде специален подарък, за да го пропилееш.“

 Извод: Библията подканя онези, които не са женени, да запазят девствеността и чистото си поведение. (1 Коринтяни 6:18; 7:8, 9)

 В какво вярваш ти?

  •   Смяташ ли, че библейският възглед е разумен, или е прекалено строг?

  •   Мислиш ли, че двама души може да имат сексуални отношения, ако казват, че наистина се обичат?

 След като внимателно обмислят въпроса, много младежи стигат до заключението, че е най–добре да запазят девствеността и чистото си поведение. Те не съжаляват за решението си, нито се чувстват лишени от нещо. Виж какво казват някои от тях:

  •  „Радвам се, че съм девствена! Няма нищо погрешно да избегнеш умствената, физическата и емоционалната болка от секса преди брака.“ (Емили)

  •  „Радвам се, че нямам списък с провалени сексуални връзки, и е страхотно да знам, че няма ни най–малка вероятност да страдам от заболяване, предавано по полов път.“ (Илейн)

  •  „Чувала съм няколко момичета на моята възраст и по–големи да казват, че съжаляват, защото са правили секс и че им се иска да са изчакали. Не искам да допускам същата грешка.“ (Вира)

  •  „Виждала съм толкова много хора с емоционални белези поради това, че са загубили девствеността си или са имали множество партньори. Според мене е тъжно да живееш така.“ (Диан)

 Извод: Трябва да си убеден в своите вярвания, преди да се сблъскаш с натиска или изкушението да правиш секс. (Яков 1:14, 15)

 Как да обясниш възгледите си на другите?

 Какво да кажеш, ако някой ти задава въпроси относно мнението ти за секса? До голяма степен зависи от обстоятелствата.

 „Ако някой иска само да ме дразни, няма просто да стоя и да му позволявам. Ще му кажа ‘Изобщо не ти влиза в работата’, след което ще си тръгна.“ (Корин)

 „За съжаление някои в училище тормозят другите просто за забавление. Ако това е целта им, когато ми задават въпроси, изобщо няма да отговарям.“ (Дейвид)

 Знаеш ли? Понякога Исус „отговарял“ на подигравателите си с мълчание. (Матей 26:62, 63)

 Но как да постъпиш, ако човекът, който ти задава въпроси, е искрен и проявява уважение? Ако прецениш, че ще приеме отговор от Библията, можеш да му посочиш 1 Коринтяни 6:18, където се казва, че човек, който прави секс преди брака, съгрешава срещу, или наранява, собственото си тяло.

 Независимо дали ще използваш Библията веднага, или не, е важно да говориш с убеждение. Помни, че имаш всички основания да се гордееш с избора си да останеш морално чист. (1 Петър 3:16)

 „Като отговаряш с увереност, показваш, че не се съмняваш във възгледите си и че постъпваш по този начин, защото смяташ, че е правилен, а не защото някой ти е казал да правиш така.“ (Джил)

 Извод: Ако си уверен във възгледа си за секса, ще можеш да го обясниш на другите. Може да се изненадаш от реакцията им. Мелинда, която е на 21 години, казва: „Колегите ми всъщност ме похвалиха, че съм девствена. За тях това не е странно, а свидетелства за самоконтрол и добродетел.“

 Предложение! Ако имаш нужда от помощ да затвърдиш убежденията си за секса, свали упражнението „Как да обясниш възгледите си за секса“. Виж също книгата „Въпроси на младите хора — практични отговори“.

 „Харесват ми доводите в книгата „Въпроси на младите хора“. Например на 187 страница от 1 том е показано как сексът преди брака е като да дадеш безплатно скъпа огърлица. Така се обезценяваш. На 177 страница се обяснява, че сексът преди брака е като да вземеш красива картина и да я използваш за изтривалка. Но любимата ми илюстрация се намира на 54 страница от 2 том. Към нея се казва: ‘Да правиш секс преди брака, е все едно да отвориш подарък, преди да са ти го подарили.’ Сякаш крадеш нещо, което принадлежи на друг — бъдещият ти брачен партньор.“ (Виктория)