Skip to content

Skip to table of contents

Hãy chọn Nước Trời ngay bây giờ!

Hãy chọn Nước Trời ngay bây giờ!

Hãy hình dung một cơn bão lớn sắp đổ bộ vào khu vực bạn ở. Chính quyền ban hành chỉ dẫn khẩn cấp: “HÃY RA KHỎI VÙNG NGUY HIỂM VÀ TÌM NƠI TRÚ ẨN!”. Bạn sẽ làm gì? Chắc chắn bạn sẽ nhanh chóng tìm nơi trú bão an toàn.

Một “cơn bão” theo nghĩa bóng sắp càn quét toàn cầu. Đó là biến cố mà Chúa Giê-su gọi là “hoạn nạn lớn”, thời điểm mà Nước Trời kết liễu thế gian này (Ma-thi-ơ 24:21). Không nơi nào thoát được cơn hoạn nạn ấy. Nhưng có một số điều bạn có thể làm để được an toàn. Đó là gì?

Trong Bài giảng trên núi, Chúa Giê-su đưa ra chỉ dẫn sau: “Hãy luôn tìm kiếm Nước Trời và sự công chính của [Đức Chúa Trời] trước hết” (Ma-thi-ơ 6:33). Chúng ta làm theo chỉ dẫn này bằng cách nào?

Tìm kiếm Nước Trời trước hết. Điều này có nghĩa là xem Nước Trời cao quý hơn mọi điều khác (Ma-thi-ơ 6:25, 32, 33). Tại sao Nước Trời cao quý như thế? Vì chỉ Nước Trời mới có thể giải quyết mọi vấn đề của nhân loại, còn con người thì không.

Tìm kiếm sự công chính của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là cố gắng sống theo nguyên tắc và luật pháp công chính của Đức Chúa Trời. Tại sao nên làm thế? Vì nếu chúng ta tự đặt tiêu chuẩn về điều đúng, điều sai thì hậu quả rất tai hại (Châm ngôn 16:25). Còn khi sống theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, chúng ta không những làm đẹp lòng ngài mà còn nhận được lợi ích.—Ê-sai 48:17, 18.

Tiếp tục tìm kiếm Nước Trời và sự công chính trước hết. Chúa Giê-su cảnh báo về việc bị lạc hướng. Một số người sẽ lầm tưởng rằng mình tìm được sự an toàn nơi tiền của. Số khác thì sẽ để cho mối lo lắng về  miếng cơm manh áo làm choáng ngợp đến nỗi không còn thời gian để tìm kiếm Nước Trời.—Ma-thi-ơ 6:19-21, 25-32.

Tuy nhiên, Chúa Giê-su hứa rằng những ai tìm kiếm Nước Trời sẽ được đáp ứng nhu cầu thiết yếu ngay trong hiện tại, và hưởng ân phước vô tận trong tương lai.—Ma-thi-ơ 6:33.

Khi tìm kiếm Nước Trời và sự công chính trước hết, các môn đồ thời xưa tuy chưa được giải thoát khỏi mọi đau khổ nhưng họ vẫn được an toàn. Như thế nào?

Nhờ sống theo tiêu chuẩn công chính của Đức Chúa Trời, họ không gặp các vấn đề mà những ai bỏ qua lời ngài thường mắc phải. Họ tin chắc Nước Trời sẽ đến, và lòng tin chắc ấy đã giúp họ vượt qua được ngay cả những khó khăn lớn nhất. Ngoài ra, Đức Chúa Trời đã ban cho họ “sức lực hơn mức bình thường” để có thể chịu đựng.—2 Cô-rinh-tô 4:7-9.

BẠN SẼ TÌM KIẾM NƯỚC TRỜI TRƯỚC HẾT KHÔNG?

Các môn đồ vào thế kỷ thứ nhất đã vâng theo mệnh lệnh của Chúa Giê-su là tìm kiếm Nước Trời trước hết. Họ rao truyền tin mừng về Nước Trời ra khắp thế giới thời bấy giờ (Cô-lô-se 1:23). Những ai cũng đang làm công việc ấy ngày nay?

Nhân Chứng Giê-hô-va nhận ra chẳng bao lâu nữa Nước Trời sẽ kết liễu thế gian này. Vì thế, họ nỗ lực hết sức để làm ứng nghiệm lời sau của Chúa Giê-su: “Tin mừng này về Nước Trời sẽ được rao truyền khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bấy giờ sự kết thúc sẽ đến”.—Ma-thi-ơ 24:14.

Bạn sẽ làm gì khi nghe tin mừng? Mong rằng bạn sẽ bắt chước tinh thần của một số người dân thành Bê-rê ở vùng Ma-xê-đô-ni-a vào thời xưa. Khi nghe sứ đồ Phao-lô chia sẻ tin mừng về Nước Trời, họ “hào hứng tiếp nhận”. Rồi họ “cẩn thận tra xem Kinh Thánh” để biết chắc những gì mình nghe có đúng không, và hành động theo.—Công vụ 17:11, 12.

Bạn cũng có thể làm thế. Khi tìm kiếm Nước Trời và sự công chính của Đức Chúa Trời trước hết, bạn sẽ tìm được nơi trú ẩn ngay bây giờ, và trong tương lai sẽ an hưởng thái bình cho đến mãi mãi.