Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC

Hy vọng

Hy vọng

“[Ta có] ý bình an, chứ không phải ý thảm họa, hầu ban cho các con một tương lai và một hy vọng”.​Giê-rê-mi 29:11.

“HY VỌNG LÀ... ĐIỀU THIẾT YẾU CHO ĐỜI SỐNG TÂM LINH”. Đó là lời trích từ sách Hope in the Age of Anxiety. Sách nói thêm: “[Hy vọng] là liều thuốc tốt nhất để vượt qua cảm giác vô vọng, cô lập và sợ hãi”.

Việc con người cần hy vọng đã được đề cập trong sách Kinh Thánh. Sách này cũng cảnh báo về việc đặt hy vọng sai chỗ. Thi thiên 146:3 nói: “Chớ đặt tin cậy nơi hàng quan lại hay nơi người phàm, vốn chẳng cứu ai”. Thay vì tin cậy nơi nỗ lực giải cứu của con người, chúng ta nên khôn ngoan tin cậy nơi Đấng Tạo Hóa, là đấng có quyền năng thực hiện mọi lời hứa. Ngài hứa điều gì với chúng ta? Hãy cùng xem.

SỰ GIAN ÁC SẼ CHẤM DỨT; NGƯỜI CÔNG CHÍNH SẼ HƯỞNG BÌNH AN MÃI MÃI: Thi thiên 37:10, 11 nói: “Ít lâu nữa, kẻ ác sẽ không còn... Người khiêm hòa sẽ được hưởng trái đất, sẽ hoan hỉ trong bình an dư dật”. Câu 29 cho biết thêm rằng “người công chính sẽ... sống [trên đất] mãi mãi”.

CHIẾN TRANH KHÔNG CÒN: “Đức Giê-hô-va... dẹp chiến tranh khắp bờ cõi đất, bẻ gãy cánh cung, đập tan ngọn giáo, thiêu đốt chiến xa trong ngọn lửa hừng”.—Thi thiên 46:8, 9.

BỆNH TẬT, ĐAU KHỔ VÀ SỰ CHẾT SẼ BỊ LOẠI BỎ: “Lều của Đức Chúa Trời ở với nhân loại... Ngài sẽ lau hết nước mắt trên mắt họ, sẽ không còn sự chết, than van, khóc lóc hay đau đớn nữa”.—Khải huyền 21:3, 4.

THỨC ĂN DƯ DẬT CHO MỌI NGƯỜI: “Trên đất, thóc lúa sẽ nên dồi dào, đến nỗi phủ kín các đỉnh non cao”.—Thi thiên 72:16.

Ở DƯỚI SỰ CAI TRỊ CÔNG BẰNG CỦA MỘT CHÍNH PHỦ DUY NHẤT, NƯỚC CỦA ĐẤNG KI-TÔ: “[Chúa Giê-su Ki-tô] được ban quyền cai trị, sự vinh hiển và một vương quốc; thế nên các dân, các nước và các nhóm ngôn ngữ đều phải hầu việc người. Quyền cai trị của người là quyền cai trị mãi mãi, chẳng bao giờ chấm dứt, và vương quốc của người không bao giờ bị hủy diệt”.—Đa-ni-ên 7:14.

Tại sao chúng ta có thể tin chắc nơi những lời hứa ấy? Khi còn sống trên đất, Chúa Giê-su đã công khai cho thấy ngài hội đủ tiêu chuẩn là Vua được chỉ định. Ngài chữa lành người bệnh, ban thức ăn cho người nghèo và làm người chết sống lại. Điều quan trọng hơn nữa là sự dạy dỗ của ngài, gồm những nguyên tắc, sẽ giúp người ta sống bình an và hợp nhất mãi mãi. Chúa Giê-su cũng tiên tri về các biến cố trong tương lai, trong đó có những đặc điểm báo hiệu thời kỳ cuối cùng của thế giới này.

THỜI KỲ ĐẦY SÓNG GIÓ

Chúa Giê-su báo trước rằng đặc điểm của thời kỳ cuối cùng sẽ không phải là hòa bình và an ổn, mà hoàn toàn ngược lại! Dấu hiệu tổng hợp mà ngài cho biết về “kỳ cuối cùng của thế gian này” bao gồm chiến tranh, đói kém, dịch lệ và động đất lớn (Ma-thi-ơ 24:3, 7; Lu-ca 21:10, 11; Khải huyền 6:3-8). Ngoài ra, Chúa Giê-su cảnh báo: “Vì sự gian ác gia tăng nên lòng yêu thương của đa số người ta sẽ nguội lạnh dần”.—Ma-thi-ơ 24:12.

Sự nguội lạnh được thấy rõ trong thế giới ngày nay, như được một người viết Kinh Thánh tiên tri cụ thể. Nơi 2 Ti-mô-thê 3:1-5 cho biết trong “những ngày sau cùng”, người ta nói chung chỉ yêu bản thân, tham tiền và ham mê lạc thú. Họ ngạo mạn và hung dữ. Trong gia đình thì thiếu tình thương tự nhiên, con cái không vâng lời cha mẹ. Trong tôn giáo thì sự giả hình rất phổ biến.

Thời kỳ đầy sóng gió này cho thấy rõ thế giới đang trong những ngày sau cùng. Những đặc điểm đó cũng khẳng định Nước Trời sắp cai trị cả trái đất. Thật thế, trong lời tiên tri về những ngày sau cùng, Chúa Giê-su bảo đảm: “Tin mừng này về Nước Trời sẽ được rao truyền khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bấy giờ sự kết thúc sẽ đến”.—Ma-thi-ơ 24:14.

Tin mừng ấy cảnh báo người làm điều ác và đem lại hy vọng cho người công chính, bảo đảm với người công chính rằng những ân phước được hứa sẽ sớm thành hiện thực. Bạn có muốn biết thêm về những ân phước đó không? Nếu có, hãy mở đến bìa sau của tạp chí này.