Skip to content

Skip to table of contents

Nước Trời là gì?

Nước Trời là gì?

Nhiều người cầu xin cho Nước Trời trị đến. Có bao giờ bạn thắc mắc Nước Trời là gì và Nước ấy sẽ làm gì cho nhân loại?

HÃY XEM KINH THÁNH NÓI GÌ:

  • Nước Trời là gì?

    Đó là một chính phủ trên trời, do Vua Giê-su Ki-tô đứng đầu.​—Ê-sai 9:6, 7; Ma-thi-ơ 5:3; Lu-ca 1:31-33.

  • Nước Trời sẽ làm gì cho nhân loại?

    Nước ấy sẽ loại bỏ mọi sự gian ác và mang lại hòa bình lâu dài cho loài người trên đất.​—Đa-ni-ên 2:44; Ma-thi-ơ 6:10.

  • Tìm kiếm Nước Trời trước hết có nghĩa gì?

    Điều này có nghĩa là chọn theo và trông cậy Nước Trời vì chỉ Nước ấy mới có thể thực hiện ý định của Đức Chúa Trời ở dưới đất.​—Ma-thi-ơ 6:33; 13:44.