Thư thứ hai gửi tín đồ ở Cô-rinh-tô 4:1-18

  • Ánh sáng của tin mừng (1-6)

    • Người không tin đạo bị mù tâm trí (4)

  • Của báu trong bình bằng đất (7-18)

4  Vậy, nhờ được Đức Chúa Trời thương xót mà chúng tôi có thánh chức này nên chúng tôi không bỏ cuộc.  Chúng tôi đã từ bỏ những việc làm gian dối và đáng xấu hổ, không lừa lọc hoặc pha trộn lời Đức Chúa Trời;+ nhưng qua việc tỏ lộ chân lý, chúng tôi tự giới thiệu mình với mọi người trước mắt Đức Chúa Trời sao cho thu hút lương tâm của họ.+  Thật vậy, nếu tin mừng chúng tôi rao truyền có bị che khuất thì chỉ che khuất đối với những người đang đi đến sự diệt vong,  tức là đối với những người không tin đạo đã bị chúa của thế gian* này+ làm mù tâm trí,+ hầu cho sự chói sáng* của tin mừng vinh hiển về Đấng Ki-tô, là hình ảnh của Đức Chúa Trời,+ không thể chiếu trên họ.+  Chúng tôi không giảng về chính mình, nhưng giảng rằng Giê-su Ki-tô là Chúa và chúng tôi là đầy tớ của anh em vì cớ Chúa Giê-su.  Bởi Đức Chúa Trời là đấng đã phán rằng: “Ánh sáng hãy chiếu ra từ bóng tối”,+ và ngài đã chiếu sáng lòng chúng tôi+ bằng sự hiểu biết tuyệt diệu về ngài qua mặt của Đấng Ki-tô.  Tuy nhiên, chúng tôi đựng của báu ấy+ trong bình bằng đất,+ để cho thấy sức lực hơn mức bình thường là đến từ Đức Chúa Trời chứ không phải từ chúng tôi.+  Chúng tôi bị ép đủ cách nhưng không bị dồn vào đường cùng, chúng tôi bị bối rối nhưng chẳng phải không có lối thoát,*+  chúng tôi bị bắt bớ nhưng không bị bỏ rơi,+ chúng tôi bị đánh gục nhưng không bị diệt mất.+ 10  Thân thể chúng tôi luôn chịu đựng sự đối xử tồi tệ mà Chúa Giê-su đã chịu,+ hầu đời sống của Chúa Giê-su cũng được thể hiện trong thân thể chúng tôi. 11  Chúng tôi sống nhưng luôn đối mặt với cái chết+ vì cớ Chúa Giê-su, hầu đời sống của Chúa Giê-su cũng được thể hiện trong thân thể hay chết của chúng tôi. 12  Sự chết đang hành động trong chúng tôi, còn sự sống hành động trong anh em. 13  Chúng tôi có cùng đức tin* như lời đã viết: “Tôi có đức tin nên tôi nói”.+ Cũng vậy, chúng tôi có đức tin nên chúng tôi nói. 14  Chúng tôi biết rằng đấng đã làm Chúa Giê-su sống lại cũng sẽ làm chúng tôi sống lại giống như Chúa Giê-su, và sẽ đưa chúng tôi cùng anh em đến trình diện trước Chúa Giê-su.+ 15  Mọi điều đó xảy ra là vì anh em, hầu cho nhiều người hơn nữa được hưởng lòng nhân từ bao la của Đức Chúa Trời vì ngày càng có nhiều người cảm tạ ngài, và nhờ thế tôn vinh ngài.+ 16  Vậy nên, chúng ta không bỏ cuộc, cho dù con người bề ngoài ngày một hao mòn nhưng chắc chắn con người bề trong được đổi mới mỗi ngày. 17  Vì hoạn nạn* chúng ta chịu là tạm thời và nhẹ, nhưng giúp chúng ta có sự vinh hiển ngày càng lớn lao* và tồn tại mãi;+ 18  trong khi đó, chúng ta chú tâm vào những điều không thấy được,+ chứ không phải những điều thấy được. Bởi những điều thấy được là tạm thời, còn những điều không thấy được thì tồn tại mãi.

Chú thích

Hay “hệ thống”. Xem mục “Thế gian” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “ánh sáng”.
Cũng có thể là “chẳng bị bỏ mặc trong nỗi tuyệt vọng”.
Ds: “tinh thần của đức tin”.
Hay “thử thách”.
Ds: “nặng”.