tin-edyer

TANONG NG MGA KABATAAN

Dapat Ba Akong Magpabautismo?—Bahagi 3: Ano’ng Pumipigil sa Akin?

Kung natatakot kang mag-alay at magpabautismo, matutulungan ka ng artikulong ito.

WHITEBOARD ANIMATION

Mag-isip Bago Uminom

Kapag nakainom ang isa, baka may masabi o magawa siya na pagsisisihan niya. Paano mo maiiwasan ang mga problema at panganib ng pag-abuso sa alkohol?

Sa seksiyong ito, binago ang pangalan ng ilan sa mga taong sinipi.