Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 MAWAZO YA BIBLIA

Masiya

Masiya

Biblia ilitabiri kama Masiya angekuja duniani na kukomboa watu kutoka katika magonjwa, mateso, na kifo. Yesu Kristo ndiye ule Masiya?

Namna gani watu wangetambua Masiya?

Kulingana na unabii wa Biblia, Masiya, ao Kristo, angetimiza madaraka mawili, yenye kutenganishwa na kipindi kirefu cha wakati. * Katika daraka lake la kwanza, angekuwa mwanadamu. Ili watu wamutambue waziwazi, waandikaji wa Biblia walitabiri mambo mengi juu ya maisha yake na utumishi wake. Kwa kweli, ‘kutoa ushahidi kumuhusu Yesu’ ndilo lilikuwa kusudi la kwanza la unabii wa Biblia.—Ufunuo 19:10.

Yesu alipokuwa mwanadamu, alifanya kwa sehemu kidogo mambo yenye atafanya duniani pote akiwa kiumbe wa kiroho mwenye nguvu

MAMBO BIBLIA INASEMA

: Masiya . . .

Yesu alitimiza unabii huo wote na unabii mwingine mwingi. Pia aliponyesha wagonjwa na alifufua wafu. Kwa hiyo alituhakikishia kuwa alikuwa Masiya na pia alitutolea sababu ya kuwa na imani yenye nguvu katika ahadi za Biblia kuwa atatimiza mambo hayo katika dunia yote wakati unaokuja. (Luka 7:21-23; Ufunuo 21:3, 4) Kisha kufufuliwa kwake, Yesu alikaa kwenye ‘mukono wa kuume’ wa Mungu, akingojea wakati atamaliza kazi yake ya Masiya.—Zaburi 110:1-6.

Kristo atakapofika, je, atafanya ­ishara zaidi ya zile ambazo mutu huyu amefanya?’Yohana 7:31.

 Namna gani Masiya atamaliza kazi yake?

Wayahudi wa siku za Yesu waliwazia kuwa Masiya angewakomboa katika utawala wa Waroma na kutawala juu ya ufalme uliorudishwa wa Israeli. (Matendo 1:6) Ni kisha hapo ndipo wafuasi wa Yesu waliokuwa Wayahudi walielewa kama Masiya atamaliza daraka lake kutoka mbinguni akiwa kiumbe wa kiroho mwenye nguvu aliyepewa mamlaka kubwa.—Mathayo 28:18.

MAMBO BIBLIA INASEMA

: Katika daraka lake la pili, Masiya . . .

Yesu alimaliza daraka lake la kwanza la Masiya. Atamaliza pia daraka lake la pili. Kwa hiyo, watu wenye hekima wanajifunza kumujua Yesu vizuri kwa sababu alisema hivi: “Mimi ndiye njia na kweli na uzima.”—Yohana 14:6.

Katika siku zake aliye muadilifu ­[mwenye haki] atachipuka, na wingi wa amani mupaka mwezi utakapokuwa haupo tena. Naye atakuwa na raia mupaka miisho ya dunia.’Zaburi 72:7, 8.

^ fu. 5 Neno “Masiya” linatokana na Kiebrania. Neno la Kigiriki linalolingana na neno hilo ni “Kristo.”—Yohana 1:41.

^ fu. 7 Andiko la kwanza hapa linaonyesha unabii; andiko la pili linaonyesha utimizo.