Danieli 7:1-28

 • Maono ya wanyama ine (1-8)

  • Pembe ndogo yenye majivuno inatokea (8)

 • Muzee wa Siku anafanya kikao (9-14)

  • Mwana wa binadamu anafanywa kuwa mufalme (13, 14)

 • Danieli anajulishwa maana ya maono (15-28)

  • Wanyama ine ni wafalme ine (17)

  • Watakatifu watapokea ufalme (18)

  • Pembe kumi, ao wafalme, wanasimama (24)

7  Katika mwaka wa kwanza wa Mufalme Belshaza+ wa Babiloni, Danieli aliona ndoto na maono ya kichwa chake wakati alikuwa amelala katika kitanda chake.+ Kisha akaandika ndoto hiyo;+ akaandika habari yote ya mambo hayo.  Danieli akasema: “Nilikuwa ninaona katika maono yangu wakati wa usiku, na angalia! pepo ine (4) za mbingu zilikuwa zinachafua bahari kubwa.+  Na wanyama ine (4) wakubwa sana+ walitoka katika bahari; kila mumoja alikuwa tofauti na wengine.  “Wa kwanza alikuwa kama simba,+ na alikuwa na mabawa ya tai.+ Nikaangalia mupaka mabawa yake yakangolewa, na akainuliwa kutoka katika dunia na akasimamishwa kwa miguu mbili kama mwanadamu, na akapewa moyo wa mwanadamu.  “Na angalia! munyama mwingine, wa pili, alikuwa kama dubu.+ Alikuwa ameinuka kwa upande mumoja, na mbavu tatu (3) zilikuwa katika kinywa chake kati ya meno yake; na akaambiwa, ‘Simama, ukule nyama nyingi.’+  “Kisha pale nikaendelea kuona, na angalia! munyama mwingine, alikuwa kama chui,+ lakini kwenye mugongo wake alikuwa na mabawa ine (4) kama ya ndege. Na munyama huyo alikuwa na vichwa ine,+ na akapewa mamlaka ya kutawala.  “Kisha pale nikaendelea kuangalia katika maono ya usiku, na nikaona munyama wa ine (4), mwenye kuogopesha na mwenye kutisha na mwenye nguvu zenye haziko za kawaida, na alikuwa na meno makubwa ya chuma. Alikuwa anapasua vipande-vipande na kuvunja-vunja, na vyenye vilibakia alivikanyanga kwa miguu yake.+ Alikuwa tofauti na wale wanyama wengine wote wenye walitokea mbele yake, na alikuwa na pembe kumi (10).  Wakati nilikuwa ninaangalia zile pembe, angalia! pembe ingine, ya kidogo,+ ikatokea kati yazo, na tatu (3) kati ya pembe za kwanza zikangolewa kutoka mbele yake. Na angalia! kulikuwa macho kama macho ya mwanadamu kwenye pembe hiyo, na kulikuwa kinywa chenye kusema kwa majivuno.*+  “Nikaendelea kuangalia mupaka viti vya ufalme vikawekwa na Muzee wa Siku+ akakaa.+ Nguo zake zilikuwa nyeupe kama teluji,+ na nywele za kichwa chake zilikuwa kama manyoya safi ya kondoo. Kiti chake cha ufalme kilikuwa miali ya moto; magurudumu* yake yalikuwa moto wenye kuwaka.+ 10  Muto mudogo wa moto ulikuwa unatiririka na kutoka mbele yake.+ Maelfu elfu waliendelea kumutumikia, na elfu kumi mara elfu kumi walisimama mbele yake.+ Tribinali+ ikakaa, na vitabu vikafunguliwa. 11  “Nikaendelea kuangalia wakati huo kwa sababu ya sauti ya maneno ya majivuno* yenye ile pembe ilikuwa inasema;+ nikaangalia mupaka wakati ule munyama aliuawa na mwili wake ukaharibiwa na ukatolewa ili uteketezwe katika moto. 12  Lakini kuhusu wale wanyama wengine,+ mamlaka yao ya kutawala yaliondolewa, na uzima wao ukaendelea kwa wakati mumoja na kipindi cha wakati. 13  “Nikaendelea kuona katika maono ya usiku, na angalia! mutu fulani kama mwana wa binadamu+ alikuwa anakuja na mawingu ya mbingu; na akapewa ruhusa ya kumukaribia Muzee wa Siku,+ na wakamuleta karibu mbele ya Huyo. 14  Na akapewa utawala,+ heshima,+ na ufalme, ili vikundi vya watu, mataifa, na vikundi vya luga, wote wamutumikie.+ Utawala wake ni utawala wenye unadumu milele wenye hautapitilia mbali, na ufalme wake hautaharibiwa.+ 15  “Lakini mimi, Danieli, roho yangu ilihuzunika ndani yangu kwa sababu maono ya kichwa changu yaliniogopesha.+ 16  Nilienda karibu na mumoja wa wale wenye walikuwa wamesimama pale ili kumuuliza juu ya maana ya kweli ya mambo hayo. Basi akajibu na kunijulisha maana ya mambo hayo. 17  “‘Hawa wanyama wakubwa, wanyama ine (4),+ ni wafalme ine wenye watasimama kutoka katika dunia.+ 18  Lakini watakatifu wa Mwenye Kuwa Mukubwa Zaidi+ watapokea ufalme,+ na watakuwa na ufalme huo+ milele, ndiyo, milele na milele.’ 19  “Kisha nikataka kujua zaidi kuhusu ule munyama wa ine (4), mwenye alikuwa tofauti na wengine wote; alikuwa mwenye kuogopesha sana, alikuwa na meno ya chuma na makucha ya shaba, na alikuwa anapasua vipande-vipande na kuvunja-vunja, na kukanyanga kwa miguu yake vyenye kubakia;+ 20  na kuhusu zile pembe kumi (10)+ kwenye kichwa chake, na ile pembe ingine yenye ilijitokeza na yenye mbele yake tatu (3) zilianguka,+ pembe yenye ilikuwa na macho na kinywa chenye kusema kwa majivuno* na yenye umbo yake ilikuwa kubwa kuliko umbo ya zingine. 21  “Nikaendelea kuangalia wakati ile pembe ilifanya vita juu ya watakatifu, na ilikuwa inawashinda,+ 22  mupaka wakati Muzee wa Siku+ alikuja na hukumu ikatolewa kwa faida ya watakatifu wa Mwenye Kuwa Mukubwa Zaidi,+ na wakati wenye uliwekwa ukafika ili watakatifu wachukue ufalme.+ 23  “Haya ndiyo maneno yenye alisema: ‘Kuhusu ule munyama wa ine (4), kuko ufalme wa ine wenye utakuja katika dunia. Utakuwa tofauti na zile falme zingine zote, na utapasua dunia yote vipande-vipande na kuikanyanga na kuivunja-vunja.+ 24  Kuhusu zile pembe kumi (10), wafalme kumi watainuka kutoka katika ufalme huo; na bado mwingine atasimama kisha wao, na atakuwa tofauti na wale wa kwanza, na atawapatisha haya wafalme watatu (3).+ 25  Atasema maneno ya mubaya juu ya Mwenye Kuwa Juu Zaidi,+ na ataendelea kusumbua watakatifu wa Mwenye Kuwa Mukubwa Zaidi. Atakusudia kubadilisha nyakati na sheria, na watatiwa katika mukono wake kwa wakati, nyakati, na nusu ya wakati.*+ 26  Lakini ile Tribinali ikakaa, na wakatosha utawala wake, ili kumuangamiza na kumuharibu kabisa.+ 27  “‘Na ufalme na utawala na ukubwa wa falme chini ya mbingu zote ukapewa watu wenye kuwa watakatifu wa Mwenye Kuwa Mukubwa Zaidi.+ Ufalme wao ni ufalme wenye unadumu milele,+ na tawala zote zitawatumikia na kuwatii.’ 28  “Huu ndio mwisho wa jambo hilo. Lakini mimi, Danieli, mawazo yangu yaliniogopesha sana, na hivyo rangi ya uso wangu ikabadilika;* lakini niliweka jambo hilo katika moyo wangu.”

Maelezo ya Chini

Ao “kwa kujisifu.”
Ao “mipeto; pneus.”
Ao “ya kujisifu.”
Ao “kwa kujisifu.”
Ni kusema, nyakati tatu na nusu.
Ao “sura yangu ikabadilika.”