Danieli 6:1-28

  • Maofisa Waajemi wanafanya mupango mubaya juu ya Danieli (1-9)

  • Danieli anaendelea kusali (10-15)

  • Danieli anatupwa ndani ya shimo la simba (16-24)

  • Mufalme Dario anamuheshimia Mungu wa Danieli (25-28)

6  Dario aliona ni muzuri kuweka maliwali mia moja makumi mbili (120) juu ya ufalme wote.+  Kulikuwa juu yao maofisa wakubwa watatu (3), Danieli alikuwa mumoja wao;+ na maliwali hao+ walikuwa wanatoa ripoti kwao, ili mufalme asipate hasara.  Sasa Danieli alikuwa anajikaza kuwa tofauti na maofisa wengine wakubwa na maliwali, kwa maana kulikuwa roho ya pekee ndani yake,+ na mufalme alikusudia kumuinua juu ya ufalme wote.  Wakati huo maofisa wakubwa na maliwali walikuwa wanatafuta kisingizio ili kumushitaki Danieli kuhusiana na mambo ya ufalme huo, lakini hawakupata sababu yoyote ya kumushitaki ao jambo lolote la kukosa uaminifu, kwa maana alikuwa mwenye kutumainika na hakuna uzembe wala udanganyifu wenye ungepatikana ndani yake.  Kisha wale wanaume wakasema: “Hatutapata hata kidogo ndani ya huyu Danieli sababu yoyote ya kumushitaki, isipokuwa tupate sababu hiyo juu yake katika sheria ya Mungu wake.”+  Basi wale maofisa wakubwa na maliwali wakaingia wakiwa kikundi kwa mufalme na kumuambia: “Ee Mufalme Dario, uishi milele.  Maofisa wote wa mufalme, wasaidizi wa maliwali, maliwali, maofisa wakubwa wa kifalme, na magavana walikusanyika pamoja na kufanya shauri ili kuweka amri ya kifalme na kusimamisha kwa nguvu katazo fulani,* kwamba kwa siku makumi tatu (30) mutu yeyote mwenye anatoa sala kwa mungu ao kwa mwanadamu yeyote isipokuwa tu kwako, Ee mufalme, anapaswa kutupwa katika shimo la simba.+  Sasa, Ee mufalme, uweke amri hiyo na utie sahihi juu yake,+ ili isiweze kubadilishwa, kulingana na sheria ya Wamedi na Waajemi, yenye haiwezi kufutwa.”+  Kwa hiyo Mufalme Dario akatia sahihi juu ya amri hiyo na katazo hilo. 10  Lakini wakati tu Danieli alijua kama amri hiyo imetiwa sahihi, akaenda kwenye nyumba yake, yenye dirisha za chumba chake cha juu zilikuwa zenye kufunguliwa kuelekea Yerusalemu.+ Na mara tatu (3) kwa siku alikuwa anapiga magoti na kusali na kutoa sifa mbele ya Mungu wake, kama vile alikuwa anafanya kwa ukawaida hapo mbele. 11  Wakati huo watu hao wakaingia mara moja ndani na wakamukuta Danieli akisihi na kuomba akubaliwe mbele ya Mungu wake. 12  Basi wakamukaribia mufalme na wakamukumbusha juu ya katazo la kifalme: “Je, haukutia sahihi juu ya katazo fulani kwamba kwa siku makumi tatu (30) mutu yeyote mwenye anatoa ombi kwa mungu ao kwa mwanadamu yeyote isipokuwa kwako, Ee mufalme, anapaswa kutupwa katika shimo la simba?” Mufalme akajibu: “Jambo hilo limesimamishwa imara kulingana na sheria ya Wamedi na Waajemi, yenye haiwezi kufutwa.”+ 13  Mara moja wakamuambia mufalme: “Danieli, mumoja wa watu wenye walihamishwa kutoka Yuda,+ hakuheshimie, Ee mufalme, na haheshimie katazo lenye uliweka sahihi juu yake, lakini anasali mara tatu (3) kwa siku.”+ 14  Wakati tu mufalme alisikia jambo hilo, akahuzunika sana, na akajaribu kufikiria njia ya kumuokoa Danieli; na mupaka wakati jua lilishuka alifanya nguvu yake yote ili kumuokoa. 15  Mwishowe wanaume hao wakaingia kwa mufalme wakiwa kikundi, na wakamuambia mufalme: “Unajua, Ee mufalme, kama sheria ya Wamedi na Waajemi ni kwamba katazo lolote ao amri yenye mufalme anaweka haiwezi kubadilishwa.”+ 16  Basi mufalme akatoa amri, na wakamuleta Danieli na kumutupa ndani ya shimo la simba.+ Mufalme akamuambia Danieli: “Mungu wako mwenye unatumikia bila kuacha atakuokoa.” 17  Kisha jiwe likaletwa na kuwekwa kwenye muingilio wa* shimo hilo, na mufalme akalitia muhuri kwa pete yake ya muhuri na kwa pete ya muhuri ya watu wake wenye vyeo, ili jambo lolote lisibadilishwe kuhusiana na Danieli. 18  Kisha mufalme akaenda kwenye nyumba yake ya kifalme. Akafunga usiku wote na akakataa burudisho lolote,* na hakupata usingizi.* 19  Mwishowe wakati mwangaza wa kwanza wa mapambazuko* ulitokea, mufalme akasimama na kuenda mbio kwenye lile shimo la simba. 20  Wakati alikaribia lile shimo, akamuita Danieli kwa sauti ya huzuni. Mufalme akamuuliza Danieli: “Ee Danieli, mutumishi wa Mungu mwenye kuishi, je, Mungu wako mwenye unatumikia bila kuacha amekuokoa kutoka kwa simba hao?” 21  Mara moja Danieli akamuambia mufalme: “Ee mufalme, uishi milele. 22  Mungu wangu alituma malaika wake na akafunga vinywa vya simba,+ na hawakuniumiza,+ kwa maana nilipatikana bila kosa mbele yake; wala sikukutendea jambo lolote la mubaya, Ee mufalme.” 23  Mufalme akafurahi sana, na akaamuru Danieli atoshwe ndani ya lile shimo. Wakati Danieli alitoshwa ndani ya lile shimo, hakukuwa ameumia hata kidogo, kwa sababu alikuwa amemutegemea Mungu wake.+ 24  Kisha mufalme akatoa amri, na watu wenye walimushitaki* Danieli wakaletwa, na wakatupwa ndani ya lile shimo la simba, pamoja na wana wao na bibi zao. Mbele wafike chini ya shimo simba waliwashambulia na kuponda mifupa yao yote.+ 25  Kisha Mufalme Dario akaandikia vikundi vyote vya watu, mataifa, na vikundi vya luga vyenye kukaa katika dunia yote:+ “Mukuwe na amani nyingi! 26  Ninatoa agizo kwamba katika kila sehemu ya ufalme wangu, watu wanapaswa kutetemeka kwa woga mbele ya Mungu wa Danieli.+ Kwa maana yeye ndiye Mungu mwenye kuishi na anaishi milele. Ufalme wake hautaharibiwa hata siku moja, na utawala wake ni wa* milele.+ 27  Anaokoa,+ anakomboa, na anafanya alama na maajabu mbinguni na duniani,+ kwa maana alimuokoa Danieli kutoka katika makucha ya simba.” 28  Kwa hiyo huyu Danieli akafanikiwa katika ufalme wa Dario+ na katika ufalme wa Koreshi Mwajemi.+

Maelezo ya Chini

Ao “marufuku fulani.”
Tnn., “kinywa cha.”
Ao pengine, “hakuna wanamuziki wenye waliletwa ndani.”
Tnn., “usingizi wake ulimukimbia.”
Mapambazuko ni wakati mwangaza wa asubui unaanza kutokea.
Ao “walimuchongea.”
Ao “mamlaka yake makubwa zaidi ni ya.”