Kwa Waefeso 6:1-24

  • Mashauri kwa watoto na wazazi (1-4)

  • Mashauri kwa watumwa na mabwana (5-9)

  • Silaha zote kutoka kwa Mungu (10-20)

  • Salamu za mwisho (21-24)

6  Watoto, mutii wazazi wenu+ katika umoja na Bwana, kwa maana hilo ni jambo la haki.  “Heshimia baba yako na mama yako,”+ hiyo ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi:  “Ili mambo yakuendee muzuri* na ukae wakati murefu katika dunia.”  Na ninyi baba, musikuwe munakasirisha watoto wenu,+ lakini muendelee kuwalea katika nizamu+ na maonyo ya* Yehova.*+  Watumwa, mutii mabwana wenu wanadamu,*+ kwa kuogopa na kutetemeka katika unyoofu wa mioyo yenu, kama vile munamutii Kristo,  haiko tu wakati wanawaangalia, ili tu kupendeza wanadamu,*+ lakini kama watumwa wa Kristo mukifanya mapenzi ya Mungu kwa nafsi* yote.+  Mutumike mukiwa na mutazamo muzuri, kama kwa ajili ya Yehova,*+ na hapana kwa ajili ya wanadamu,  kwa maana munajua kwamba wema wowote wenye kila mutu anafanya, Yehova*+ atamulipa wema huo, ikuwe ni mutumwa ao mutu huru.  Pia, ninyi mabwana, muendelee kuwatendea kwa njia ileile, bila kuwaogopesha, kwa maana munajua kwamba Bwana wao na wenu pia iko* mbinguni,+ na hana ubaguzi wowote. 10  Mwishowe, muendelee kujipatia nguvu+ katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. 11  Muvae silaha zote+ kutoka kwa Mungu ili muweze kusimama imara na kupinga matendo ya ujanja* ya Ibilisi; 12  kwa sababu tunapambana,*+ hapana na damu na mwili, lakini tunapambana na serikali, na mamlaka, na watawala wa ulimwengu wa giza hili, na majeshi ya pepo wachafu+ katika mahali pa kimbingu. 13  Kwa sababu hiyo muchukue silaha zote kutoka kwa Mungu,+ ili ­muweze kupinga katika siku ya uovu, na kisha kutimiza mambo yote, muweze kusimama imara. 14  Kwa hiyo, musimame imara, mukiwa mumejifunga kwenye kiuno mukaba* wa ile kweli,+ mukiwa mumevaa bamba la kifua la haki,+ 15  na mukiwa mumevaa kwenye miguu yenu viatu ambavyo ni utayari wa kutangaza habari njema ya amani.+ 16  Zaidi ya mambo yote hayo, muchukue ngao kubwa ya imani,+ yenye kwa kuitumia mutaweza kuzimisha mishale yote yenye kuwaka moto ya ule muovu.+ 17  Pia, mupokee kofia ya chuma ya wokovu,+ na upanga wa roho, ni kusema, neno la Mungu,+ 18  na kwa kila namna ya sala+ na sala ya kumulilia Mungu* mukiendelea kusali kila wakati katika roho.+ Na kwa kusudi hilo muendelee kukaa macho, na kutoa sala ya kumulilia Mungu bila kuacha kwa ajili ya watakatifu wote. 19  Musali pia kwa ajili yangu, kwamba nipewe maneno ya kusema wakati ninafungua kinywa, ili niweze kusema bila woga wakati ninajulisha siri takatifu ya habari njema,+ 20  yenye kwa ajili yake ninatenda kama balozi*+ mwenye amefungwa minyororo, na kwamba niweze kusema juu ya habari njema hiyo bila woga, kama vile ninapaswa kusema. 21  Sasa ili ninyi pia mupate habari zangu na mujue hali yangu, Tikiko,+ ndugu mupendwa na mutumishi muaminifu katika Bwana, atawajulisha mambo yote.+ 22  Ninamutuma kwenu kwa kusudi hili, ili mujue hali yetu na ili afariji mioyo yenu. 23  Ndugu wakuwe na amani na upendo pamoja na imani kutoka kwa Mungu Baba na Bwana Yesu Kristo. 24  Fazili zenye hazistahiliwe zikuwe pamoja na wote wenye wanamupenda Bwana wetu Yesu Kristo katika kutokuharibika.

Maelezo ya Chini

Ao “Ili ufanikiwe.”
Ao “maagizo ya; muongozo wa.” Tnn., “kuweka akili katika.”
Tnn., “wa kimwili.”
Tnn., “hapana kwa utumishi wa macho kama watu wenye kupendeza wanadamu.”
Ao “eko.”
Ao “mipango ya mubaya.”
Tnn., “tunapigana mieleka.”
Ao “mushipi.”
Ao “dua.”
Ao “ambassadeur.”