Kwa Waefeso 5:1-33

  • Usemi na mwenendo safi (1-5)

  • Mutembee kama watoto wa mwangaza (6-14)

  • Mujazwe roho (15-20)

    • Mutumie muzuri zaidi wakati wenu (16)

  • Mashauri kwa bwana na bibi (21-33)

5  Kwa hiyo, mukuwe waigaji wa Mungu,+ kama watoto wapendwa,  na muendelee kutembea katika upendo,+ kama vile Kristo pia alitupenda sisi*+ na akajitoa mwenyewe kwa ajili yetu* kuwa toleo na zabihu, harufu ya muzuri kwa Mungu.+  Uasherati* na kila namna ya ukosefu wa usafi ao pupa visitajwe hata kidogo katikati yenu,+ kama vile inafaa watu watakatifu;+  wala mwenendo wa haya wala maneno ya kipumbavu wala mizaha michafu+—mambo yenye hayafae—lakini tofauti na hilo, kutoa shukrani.+  Kwa maana munajua hili, na munalitambua ninyi wenyewe, kwamba hakuna mwasherati*+ ao mutu mwenye haiko safi ao mutu mwenye pupa,+ maana yake kuwa muabudu-sanamu, mwenye kuwa na uriti wowote katika Ufalme wa Kristo na wa Mungu.+  Mutu yeyote asiwadanganye ninyi kwa maneno yenye hayana maana, kwa maana kwa sababu ya mambo hayo kasirani kali ya Mungu inakuja juu ya wana wa kukosa kutii.  Kwa hiyo, musishirikiane nao;  kwa maana wakati fulani mulikuwa giza, lakini sasa ninyi ni mwangaza+ kuhusiana na Bwana.+ Muendelee kutembea kama watoto wa mwangaza,  kwa maana tunda la mwangaza ni kila namna ya wema, na haki, na kweli.+ 10  Muendelee kuhakikisha ni nini yenye kukubaliwa+ kwa Bwana; 11  na muache kushiriki katika matendo yenye hayazae matunda, yenye kuwa ya giza;+ lakini tofauti na hilo, muyafunue namna yako. 12  Kwa maana mambo yenye wanafanya katika siri ni haya hata kuyataja. 13  Sasa mambo yote yenye yanafunuliwa* yanawekwa wazi kupitia mwangaza, kwa maana kila jambo lenye linawekwa wazi ni mwangaza. 14  Kwa hiyo, inasemwa: “Amuka, Ee mwenye kulala usingizi, na ufufuke kutoka kwa wafu,+ na Kristo atakuangazia.”+ 15  Basi muendelee kuwa waangalifu sana ili namna munatembea isikuwe kama watu wenye hawana hekima lakini kama watu wenye hekima, 16  mukitumia muzuri zaidi wakati wenu,*+ kwa sababu siku hizi ni za uovu. 17  Kwa hiyo, muache kuwa watu wenye hawana akili, lakini muendelee kujua mapenzi ya Yehova.*+ 18  Pia, musilewe divai,+ yenye iko na upotovu ndani yake,* lakini muendelee kujazwa roho. 19  Muzungumuze mumoja na mwenzake* kwa zaburi, sifa kwa Mungu, na nyimbo za kiroho, mukiimba+ na kupiga muziki+ katika mioyo yenu kwa ajili ya Yehova,*+ 20  na sikuzote mutoe shukrani+ kwa Mungu na Baba yetu kwa ajili ya mambo yote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo.+ 21  Mujitiishe kila mumoja kwa mwenzake+ katika kumuogopa Kristo. 22  Bibi wajitiishe kwa bwana zao+ kama kwa Bwana Yesu, 23  kwa sababu bwana ni kichwa cha bibi yake+ kama vile Kristo ni kichwa cha kutaniko,+ yeye mwenyewe akiwa mwokozi wa mwili huu. 24  Kwa kweli, kama vile kutaniko linajitiisha kwa Kristo, bibi pia wanapaswa kujitiisha kwa bwana zao katika mambo yote. 25  Ninyi bwana, muendelee kupenda bibi zenu,+ kama vile Kristo pia alipenda kutaniko na akajitoa mwenyewe kwa ajili yake,+ 26  ili alitakase, akilisafisha na kuliosha kwa maji kupitia neno,+ 27  ili ajipatie mwenyewe kutaniko likiwa na utukufu, bila alama ao kunyanzi* ao jambo lolote kati ya mambo kama hayo,+ lakini likiwa takatifu na bila kasoro.+ 28  Kwa njia ileile, bwana wanapaswa kupenda bibi zao kama miili yao wenyewe. Mwanaume mwenye anamupenda bibi yake anajipenda yeye mwenyewe, 29  kwa maana hakuna mutu mwenye anachukia mwili wake; lakini anaukulisha na kuutunza kwa upendo, kama vile Kristo anatendea kutaniko, 30  kwa sababu sisi ni viungo vya mwili wake.+ 31  “Kwa sababu hiyo mwanaume atamuacha baba yake na mama yake na atashikamana* na bibi yake, na hao wawili watakuwa mwili mumoja.”+ 32  Siri hii takatifu+ ni kubwa. Sasa ninasema juu ya Kristo na kutaniko.+ 33  Lakini, kila mumoja wenu anapaswa kumupenda bibi yake+ kama vile anajipenda mwenyewe; kwa upande mwingine, bibi anapaswa kumuheshimia sana bwana yake.+

Maelezo ya Chini

Ao pengine, “aliwapenda ninyi.”
Ao pengine, “yenu.”
Neno la Kigiriki por·neiʹa. Angalia Maana ya Maneno.
Angalia Maana ya Maneno, “Uasherati.”
Ao “yanakaripiwa.”
Tnn., “mukinunua wakati wenye uliwekwa.”
Ao “inafanya mutu ashindwe kujizuia.”
Ao pengine, “mujisemeshe.”
Kunyanzi ni mukunjo wenye unapatikana kwenye ngozi ya mutu wakati amezeeka.
Ao “atabakia pamoja.”