Kwa Waefeso 2:1-22

  • Wanafanywa kuwa wazima pamoja na Kristo (1-10)

  • Ukuta wenye kutenganisha unaharibiwa (11-22)

2  Zaidi ya hayo, Mungu aliwafanya ninyi kuwa wazima, hata kama mulikuwa wafu katika makosa na zambi zenu,+  zenye wakati fulani mulitembea ndani yake kulingana na mupangilio wa mambo* wa ulimwengu huu,+ kulingana na mutawala wa mamlaka ya hewa,+ roho+ yenye sasa inatenda katika wana wa kukosa kutii.  Ndiyo, wakati fulani sisi wote tulijiendesha katikati yao kupatana na tamaa za mwili wetu,+ tukitimiza mapenzi ya mwili na ya mawazo yetu,+ na tulikuwa kiasili watoto wa kasirani kali+ kama wale wengine.  Lakini Mungu, kwa kuwa ni tajiri katika rehema,+ kwa sababu ya upendo wake mwingi wenye alitupenda nao,+  alitufanya kuwa wazima pamoja na Kristo, hata wakati tulikuwa wafu katika makosa+​—mumeokolewa kupitia fazili zenye hazistahiliwe.  Zaidi ya hayo, alituinua pamoja na kutuikalisha pamoja mahali pa kimbingu katika umoja na Kristo Yesu,+  ili katika mipangilio ya mambo* yenye inakuja aonyeshe utajiri mwingi zaidi wa fazili zake zenye hazistahiliwe katika neema yake* kutuelekea katika umoja na Kristo Yesu.  Kwa fazili hizi zenye hazistahiliwe, ninyi mumeokolewa kupitia imani,+ na haiko kutokana na ninyi wenyewe; lakini, ni zawadi ya Mungu.  Hapana, haiko kutokana na matendo,+ ili mutu yeyote asikuwe na sababu za kujisifu. 10  Sisi ni kazi ya mikono ya Mungu* na tuliumbwa+ katika umoja na Kristo Yesu+ kwa ajili ya matendo mema, yenye Mungu aliamua mbele ya wakati ili tutembee katika hayo. 11  Kwa hiyo, mukumbuke kwamba wakati fulani ninyi, watu wa mataifa kutokana na mwili, mulikuwa munaitwa “kutokutahiriwa” na wale wenye waliitwa “kutahiriwa,” kwenye kunafanywa katika mwili kwa mikono ya wanadamu. 12  Wakati huo mulikuwa bila Kristo, mulikuwa mumetengwa na taifa la Israeli, mulikuwa wageni kwa maagano ya ahadi;+ hamukukuwa na tumaini na mulikuwa bila Mungu katika ulimwengu.+ 13  Lakini sasa katika umoja na Kristo Yesu, ninyi wenye wakati fulani mulikuwa mbali sana mumekuwa karibu kupitia damu ya Kristo. 14  Kwa maana yeye ni amani yetu,+ ule mwenye alifanya vile vikundi mbili kuwa kimoja+ na kuharibu ukuta wa katikati wenye uliwatenganisha.+ 15  Kupitia mwili wake alitosha uadui, ile Sheria ya amri yenye ilifanyizwa kwa maagizo, ili afanye vile vikundi mbili katika umoja na yeye mwenyewe vikuwe mutu mumoja mupya+ na kufanya amani, 16  na kupatanisha kwa ukamili vile vikundi mbili vya watu katika mwili mumoja kwa Mungu kupitia muti wa mateso,*+ kwa sababu alikuwa ameua ule uadui+ kupitia yeye mwenyewe. 17  Na alikuja na kutangaza habari njema ya amani kwenu ninyi wenye mulikuwa mbali sana, na amani kwa wale wenye walikuwa karibu, 18  kwa sababu kupitia yeye, sisi, vikundi mbili vya watu, tuko na uhuru wa kumukaribia Baba kwa roho moja. 19  Basi ninyi hamuko tena wageni na watu wa mataifa ya kigeni,+ lakini ninyi muko wanainchi+ pamoja na watakatifu na muko washiriki wa nyumba ya Mungu,+ 20  na mumejengwa juu ya musingi wa mitume na manabii,+ na Kristo Yesu mwenyewe ndiye jiwe la musingi la pembe.+ 21  Katika umoja naye, jengo lote likiwa linaunganishwa pamoja kwa upatano,+ linakomaa ili kuwa hekalu takatifu kwa ajili ya Yehova.*+ 22  Katika umoja naye, ninyi pia munajengwa pamoja ili kuwa mahali pa Mungu pa kukaa kupitia roho.+

Maelezo ya Chini

Ao “mwendo; mufumo wa mambo.” Angalia Maana ya Maneno.
Ao “mifumo ya mambo.” Angalia Maana ya Maneno.
Ao “wema wake.”
Ao “matokeo ya kazi Yake.”