Kwa Waefeso 4:1-32

  • Umoja katika mwili wa Kristo (1-16)

    • Zawadi katika wanadamu (8)

  • Utu wa zamani na utu mupya (17-32)

4  Kwa hiyo, mimi mufungwa+ katika Bwana, ninawaomba ninyi mutembee kwa namna yenye kustahili+ mwito wenye muliitiwa,  kwa unyenyekevu wote*+ na upole, kwa uvumilivu,+ mukivumiliana katika upendo,+  mukijikaza sana kuendeleza umoja wa roho katika kifungo chenye kuunganisha cha amani.+  Kuko mwili mumoja,+ na roho moja,+ kama vile muliitwa kwenye tumaini moja+ la mwito wenu;  Bwana mumoja,+ imani moja, ubatizo moja;  Mungu mumoja na Baba ya wote, mwenye kuwa juu ya wote na kupitia wote na katika wote.  Sasa kila mumoja wetu alipewa fazili zenye hazistahiliwe kulingana na namna Kristo alipima zawadi hiyo ya bure.+  Kwa maana Andiko linasema: “Wakati alipanda juu alichukua watu wenye walikamatwa mateka; alitoa zawadi katika wanadamu.”+  Sasa neno “alipanda,” linamaanisha nini isipokuwa kwamba alishuka pia katika maeneo ya chini zaidi, ni kusema, katika dunia. 10  Ule mwenye alishuka chini ni yeye pia mwenye alipanda+ juu zaidi ya mbingu zote,+ ili apate kujaza vitu vyote kwa ukamili. 11  Na alitoa wengine wakuwe mitume,+ wengine manabii,+ wengine waeneza-injili,*+ wengine wachungaji na walimu,+ 12  kwa kusudi la kurekebisha* watakatifu, kwa ajili ya kazi ya utumishi, kujenga mwili wa Kristo,+ 13  mupaka sisi wote tufikie umoja wa imani na wa ujuzi wenye hauna makosa* juu ya Mwana wa Mungu, na kuwa mutu mwenye kukomaa kabisa,*+ na kufikia kipimo cha ukomavu kamili cha Kristo. 14  Basi tusikuwe tena watoto, tukitupwa huku na huku kama kwa mawimbi na kupeperushwa huku na huku na kila upepo wa mafundisho+ kupitia udanganyifu wa watu, kupitia ujanja katika njia za udanganyifu. 15  Lakini tukisema kweli, kupitia upendo tuendelee kukomaa katika mambo yote ndani ya ule mwenye ni kichwa, Kristo.+ 16  Kutoka kwake mwili wote+ unaunganishwa pamoja kwa upatano na kufanywa ushirikiane kupitia kila kiungo chenye kinatoa kile chenye kinahitajika. Wakati kila kiungo kinafanya kazi muzuri, hilo linafanya mwili ukomae wakati unajijenga wenyewe katika upendo.+ 17  Basi hili ndilo ninasema na kulitolea ushahidi katika Bwana, kwamba musiendelee tena kutembea kama vile watu wa mataifa pia wanatembea,+ katika upuuzi* wa akili zao.+ 18  Wako katika giza kiakili, na wametenganishwa na uzima wenye kuwa wa Mungu, kwa sababu ya ujinga wenye kuwa ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa* mioyo yao. 19  Kisha kuishiwa na ufahamu wote wa mambo yenye kuwa sawa, wamejitoa wenyewe katika mwenendo mupotovu wa bila haya*+ ili kufanya kwa pupa kila namna ya ukosefu wa usafi. 20  Lakini ninyi hamukujifunza kwamba Kristo iko* vile, 21  kama kwa kweli mulimusikia na mukafundishwa kupitia yeye, kama vile kweli iko katika Yesu. 22  Mulifundishwa kuondoa utu wa zamani+ wenye unapatana na mwenendo wenu wa zamani na wenye unaharibiwa kulingana na tamaa zake za udanganyifu.+ 23  Na munapaswa kuendelea kufanywa upya katika mutazamo wenye unatawala akili yenu,*+ 24  na munapaswa kuvaa utu mupya+ wenye uliumbwa kupatana na mapenzi ya Mungu katika haki ya kweli, na ushikamanifu. 25  Kwa hiyo, sasa kwa kuwa mumeacha uongo, museme kweli kila mumoja na mwenzake,+ kwa sababu sisi ni viungo vya mutu na mwenzake.+ 26  Mukuwe na kasirani, lakini musitende zambi;+ jua lisishuke wakati mungali katika kasirani;+ 27  musimupatie Ibilisi nafasi.*+ 28  Ule mwenye kuiba asiibe tena; lakini afanye kazi kwa bidii, akifanya kazi ya muzuri kwa mikono yake,+ ili akuwe na kitu cha kumupatia mutu mwenye kuwa katika uhitaji.+ 29  Neno lenye kuoza lisitoke katika kinywa chenu,+ lakini neno la muzuri tu ili kujenga wengine kulingana na uhitaji, kusudi lipatie faida wale wenye wanalisikia.+ 30  Pia, musikuwe munahuzunisha roho takatifu ya Mungu,+ yenye kupitia hiyo mumetiwa muhuri+ kwa ajili ya siku ya kuwekwa huru kupitia bei ya ukombozi.+ 31  Muondoe kutoka kwenu kila namna ya uchungu wenye uovu,+ hasira, kasirani kali, kufoka, matukano,+ na kila jambo lenye kuumiza.+ 32  Lakini mukuwe wenye fazili ninyi kwa ninyi, wenye huruma nyingi,*+ na musameheane kwa kupenda kama vile Mungu kupitia Kristo aliwasamehe ninyi kwa kupenda.+

Maelezo ya Chini

Ao “unyenyekevu wote wa akili.”
Ao “wahubiri wa habari njema.”
Ao “kuzoeza.”
Ao “sahihi.”
Ao “mukomavu.”
Ao “ubatili.”
Ao “kukosa hisia katika.”
Ao “mwenendo wa bila haya.” Kigiriki a·selʹgei·a. Angalia Maana ya Maneno.
Ao “eko.”
Ao “nguvu zenye zinaendesha akili yenu.” Tnn., “roho ya akili yenu.”
Ao “musimuruhusu Ibilisi apate nafasi.”
Ao “huruma nyororo.”