Kwa Waefeso 3:1-21

  • Siri takatifu ingetia ndani Watu wa Mataifa (1-13)

    • Watu wa Mataifa ni wariti pamoja na Kristo (6)

    • Kusudi la milele la Mungu (11)

  • Sala kwa ajili ya Waefeso ili wapate ufahamu (14-21)

3  Kwa sababu hii, mimi Paulo, mufungwa+ wa Kristo Yesu kwa ajili yenu, watu wa mataifa—  kama, kwa kweli, mumesikia juu ya usimamizi-nyumba+ wa fazili zenye hazistahiliwe za Mungu zenye nilipewa kwa ajili yenu,  kwamba nilijulishwa siri takatifu kupitia ufunuo, kama vile niliandika kwa kifupi pale mwanzo.  Basi wakati munasoma jambo hili, munaweza kuona namna ninaelewa siri takatifu+ ya Kristo.  Katika vizazi vingine siri hii haikujulishwa kwa wana wa binadamu kama vile sasa imefunuliwa kwa mitume wake watakatifu na manabii kupitia roho,+  ni kusema, kwamba watu wa mataifa, katika umoja na Kristo Yesu na kupitia habari njema, wakuwe wariti pamoja naye na viungo vya mwili uleule+ na washiriki wa ahadi pamoja na sisi.  Mimi nimekuwa mutumishi wa jambo hilo kulingana na zawadi ya bure ya Mungu ya fazili zenye hazistahiliwe zenye nilipewa kupitia utendaji wa nguvu zake.+  Mimi, mwenye kuwa mudogo kuliko ule mwenye kuwa mudogo zaidi kati ya watakatifu wote,+ nilipewa fazili hizi zenye hazistahiliwe,+ ili nitangazie mataifa habari njema juu ya utajiri wa Kristo wenye hauwezi kupimwa  na kufanya kila mutu aone usimamizi wa siri takatifu+ yenye imefichwa tangu zamani katika Mungu, mwenye aliumba vitu vyote. 10  Ilikuwa vile ili sasa, kupitia kutaniko,+ serikali na mamlaka zenye kuwa mahali pa kimbingu zijulishwe hekima ya Mungu yenye inaonekana kwa namna nyingi sana.+ 11  Hii ni kulingana na kusudi la milele lenye alifanyiza kuhusiana na Kristo,+ Yesu Bwana wetu, 12  mwenye kupitia yeye tuko na uhuru huu wa kusema na uhuru wa kukaribia+ tukiwa na uhakika kupitia imani yetu katika yeye. 13  Basi ninawaomba ninyi musivunjike moyo kwa sababu ya taabu zangu kwa ajili yenu, kwa maana zinamaanisha utukufu kwenu.+ 14  Kwa sababu hiyo ninamupigia Baba magoti, 15  mwenye kila familia mbinguni na duniani inapata jina kutoka kwake. 16  Ninasali kwamba awawezeshe ninyi kulingana na wingi wa utukufu wake mufanywe kuwa na uwezo katika mutu mwenye muko kwa ndani,+ mukiwa na nguvu kupitia roho yake, 17  na kwamba kupitia imani yenu mukuwe na Kristo akikaa katika mioyo yenu kwa upendo.+ Mukuwe na mizizi+ na kufanywa imara juu ya ule musingi,+ 18  ili pamoja na watakatifu wote muweze kabisa kuelewa kwa ukamili upana na urefu na urefu kuenda juu na urefu kuenda chini, 19  na kujua upendo wa Kristo,+ wenye unapita ujuzi, ili mujazwe mambo yote ya muzuri yenye Mungu anatoa. 20  Sasa kwa ule mwenye anaweza, kulingana na nguvu zake zenye zinatenda ndani yetu,+ kufanya kwa wingi zaidi kupita mambo yote yenye tunaomba ao yenye tunafikiri,+ 21  kwake yeye kukuwe utukufu kupitia kutaniko na kupitia Kristo Yesu kwa vizazi vyote milele na milele. Amina.

Maelezo ya Chini