Kwa Waefeso 1:1-23

  • Salamu (1, 2)

  • Baraka za kiroho (3-7)

  • Kukusanya vitu vyote katika Kristo (8-14)

    • “Usimamizi” katika nyakati zenye ziliwekwa (10)

    • Kutiwa muhuri kwa roho kama “alama yenye kuhakikisha mbele ya wakati” (13, 14)

  • Paulo anamushukuru Mungu kwa sababu ya imani ya Waefeso na anasali kwa ajili yao (15-23)

1  Paulo, mutume wa Kristo Yesu kupitia mapenzi ya Mungu, kwa watakatifu wenye kuwa katika Efeso+ na wenye kuwa waaminifu katika umoja na Kristo Yesu:  Mukuwe na fazili zenye hazistahiliwe na amani kutoka kwa Mungu Baba yetu na Bwana Yesu Kristo.  Mungu na Baba ya Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe, kwa maana ametubariki kwa kila baraka ya kiroho katika mahali pa kimbingu katika umoja na Kristo,+  kwa kuwa alituchagua ili tukuwe katika umoja naye* mbele ya kuwekwa kwa musingi wa ulimwengu, ili tukuwe watakatifu na bila kasoro+ mbele yake katika upendo.  Kwa maana alituchagua mbele ya wakati+ tufanywe kuwa wana wake mwenyewe+ kupitia Yesu Kristo, kulingana na vile ilimupendeza, na mapenzi yake,+  kwa sifa ya fazili zake zenye hazistahiliwe+ zenye utukufu ambazo alitupatia kwa fazili kupitia mupendwa wake.+  Kupitia yeye tunaachiliwa huru kwa njia ya bei ya ukombozi kupitia damu ya huyo,+ ndiyo, musamaha wa makosa yetu,+ kulingana na utajiri wa fazili zake zenye hazistahiliwe.  Alifanya fazili hizo zenye hazistahiliwe ziongezeke kutuelekea katika hekima yote na uelewaji,*  kwa kutujulisha siri takatifu+ ya mapenzi yake. Yeye mwenyewe alikusudia kulingana na vile ilimupendeza 10  kwa ajili ya usimamizi* kwenye mwisho kabisa wa nyakati zenye ziliwekwa, ili kukusanya pamoja vitu vyote katika Kristo, vitu vyenye kuwa mbinguni na vitu vyenye kuwa duniani.+ Ndiyo, katika yeye 11  mwenye tuko katika umoja naye na tulihesabiwa kuwa wariti,+ kwa kuwa tulichaguliwa mbele ya wakati kulingana na kusudi la ule mwenye anatimiza mambo yote kama vile anaamua kulingana na mapenzi yake, 12  ili sisi wenye tumekuwa wa kwanza kumutumaini Kristo tutumike kwa ajili ya sifa ya utukufu wake. 13  Lakini ninyi pia mulimutumaini kisha kusikia neno la kweli, habari njema juu ya wokovu wenu. Kisha ninyi kuamini, mulitiwa muhuri+ kupitia yeye kwa roho takatifu yenye iliahidiwa, 14  ambayo ni alama yenye kuhakikisha mbele ya wakati* uriti wetu,+ kwa kusudi la kuachilia huru mali ya Mungu mwenyewe+ kupitia bei ya ukombozi,+ kwa sifa yake yenye utukufu. 15  Hiyo ndiyo sababu mimi pia, kwa kuwa nimesikia juu ya imani yenye muko nayo katika Bwana Yesu na upendo wenye munaonyesha watakatifu wote, 16  siache hata kidogo kutoa shukrani kwa ajili yenu. Ninaendelea kuwataja katika sala zangu, 17  ili Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awapatie roho ya hekima na ya ufunuo katika ujuzi wenye hauna makosa* juu yake.+ 18  Ametia mwangaza macho ya moyo wenu, ili mujue aliwaita ninyi kwenye tumaini gani, mujue ni utajiri gani wenye utukufu wenye anawekea watakatifu kuwa uriti,+ 19  na mujue namna nguvu zake kutuelekea sisi waamini ni kubwa zaidi.+ Ni kulingana na utendaji wa uwezo wa nguvu zake, 20  wenye alitumia kuhusiana na Kristo wakati alimufufua kutoka kwa wafu na kumuikalisha kwenye mukono wake wa kuume+ katika mahali pa kimbingu, 21  juu sana kuliko kila serikali na mamlaka na nguvu na utawala na kila jina lenye linatajwa,+ haiko katika mupangilio huu wa mambo* tu, lakini pia katika ule wenye utakuja. 22  Aliweka pia vitu vyote chini ya miguu yake+ na kumufanya kuwa kichwa juu ya vitu vyote kuhusiana na kutaniko,+ 23  lenye kuwa mwili wake,+ ujazo wa ule mwenye anajaza vitu vyote katika vyote.

Maelezo ya Chini

Ni kusema, pamoja na Kristo.
Ao “akili ya muzuri.”
Ao “kusimamia mambo.”
Ao “malipo ya kwanza ya; uhakikisho wa kile chenye kitakuja wa.”
Ao “sahihi.”
Ao “mufumo huu wa mambo.” Angalia Maana ya Maneno.