Kwa Waebrania 8:1-13

  • Tabenakulo yenye kufananisha vitu vya mbinguni (1-6)

  • Tofauti kati ya agano jipya na agano la kale (7-13)

8  Sasa jambo kubwa la mambo yenye tunasema ni hili: Tuko na kuhani mukubwa wa namna hii,+ na amekaa kwenye mukono wa kuume wa kiti cha ufalme cha Ukubwa mbinguni,+  mutumishi* wa mahali patakatifu+ na wa hema ya kweli, yenye imesimamishwa na Yehova,* hapana na mwanadamu.  Kwa maana kila kuhani mukubwa anawekwa ili kutoa zawadi na pia zabihu; basi ilikuwa lazima huyu pia akuwe na kitu cha kutoa.+  Kama angekuwa katika dunia, hangekuwa kuhani,+ kwa kuwa tayari kuko watu wenye wanatoa zawadi kulingana na Sheria.  Watu hao wanatoa utumishi mutakatifu katika mufano na kivuli+ cha vitu vya mbinguni;+ kama vile Musa, wakati alikuwa karibu kujenga hema, alipewa amri na Mungu: Kwa maana Mungu anasema: “Uhakikishe kwamba unatengeneza vitu vyote kulingana na mufano wavyo wenye ulionyeshwa kwenye mulima.”+  Lakini sasa Yesu amepata utumishi* wa muzuri zaidi kwa sababu yeye vilevile ni mupatanishi+ wa agano la muzuri zaidi,+ lenye limewekwa kisheria juu ya ahadi ya muzuri zaidi.+  Kama lile agano la kwanza halingekuwa na kosa, hakungekuwa lazima ya agano la pili.+  Kwa maana analaumu watu wakati anasema: “‘Angalia! Siku zinakuja,’ ni vile Yehova* anasema, ‘wakati nitafanya agano jipya pamoja na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda.  Halitakuwa kama lile agano lenye nilifanya pamoja na mababu zao ile siku yenye nilishika mukono wao ili kuwaongoza kutoka katika inchi ya Misri,+ kwa sababu hawakubakia katika agano langu, basi nikaacha kuwahangaikia,’ ni vile Yehova* anasema. 10  “‘Kwa maana hili ndilo agano lenye nitafanya pamoja na nyumba ya Israeli kisha siku hizo,’ ni vile Yehova* anasema. ‘Nitatia sheria zangu katika akili yao, na nitaziandika katika mioyo yao.+ Na nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu.+ 11  “‘Na hawatafundishana tena kila mutu na mwanainchi mwenzake na kila mutu na ndugu yake, wakisema: “Umujue Yehova!”* Kwa maana wote watanijua, kuanzia mudogo zaidi mupaka mukubwa zaidi kati yao. 12  Kwa maana nitakuwa mwenye rehema kuelekea matendo yao yenye hayako ya haki, na sitakumbuka tena zambi zao.’”+ 13  Wakati anasema “agano jipya,” amefanya lile la zamani likuwe lenye halifae tena.+ Basi kile chenye hakifae tena na chenye kuzeeka kiko karibu kupotea.+

Maelezo ya Chini

Ao “mutumishi wa watu wote.”
Ao “utumishi wa watu wote.”