Kwa Waebrania 4:1-16

  • Hatari ya kukosa kuingia katika pumuziko la Mungu (1-10)

  • Kitia-moyo cha kuingia katika pumuziko la Mungu (11-13)

    • Neno la Mungu liko na uzima (12)

  • Yesu, kuhani mukubwa zaidi (14-16)

4  Kwa hiyo, kwa kuwa ahadi ya kuingia katika pumuziko lake inabakia, tukuwe macho* ili mutu yeyote kati yenu asionekane amepungukiwa.+  Kwa maana sisi pia tumetangaziwa habari njema,+ kama vile walitangaziwa; lakini neno lenye walisikia halikuwaletea faida, kwa sababu hawakuunganishwa kwa imani pamoja na wale wenye walisikiliza.  Kwa maana sisi wenye tumeonyesha imani tunaingia katika pumuziko, kama vile alisema: “Kwa hiyo niliapa katika kasirani yangu, ‘Hawataingia katika pumuziko langu,’”+ hata kama kazi zake zilimalizwa tangu kuwekwa musingi wa ulimwengu.+  Kwa maana mahali fulani amesema hivi juu ya siku ya saba (7): “Na Mungu akapumuzika siku ya saba kutokana na kazi zake zote,”+  na hapa tena anasema: “Hawataingia katika pumuziko langu.”+  Basi, kwa kuwa kunabakia watu fulani waingie katika pumuziko hilo, na wale wenye walitangaziwa kwanza habari njema hawakuingia kwa sababu ya kukosa kutii,+  yeye tena anaweka siku fulani kwa kusema hivi kisha wakati murefu katika zaburi ya Daudi, “Leo”; kama vile ilisemwa pale juu, “Leo kama munasikiliza sauti yake, musifanye mioyo yenu kuwa migumu.”+  Kwa maana kama Yoshua+ aliwaingiza mahali pa pumuziko, Mungu hangesema baadaye juu ya siku ingine.  Kwa hiyo kunabakia pumuziko la sabato kwa ajili ya watu wa Mungu.+ 10  Kwa maana mutu mwenye ameingia katika pumuziko la Mungu, amepumuzika pia kisha kazi zake mwenyewe, kama vile Mungu alipumuzika pia kutoka kwenye kazi zake mwenyewe.+ 11  Kwa hiyo tufanye nguvu yetu yote ili tuingie katika pumuziko hilo, ili mutu yeyote asianguke katika mufano uleule wa kukosa kutii.+ 12  Kwa maana neno la Mungu liko na uzima na liko na nguvu+ na liko makali kuliko upanga wowote wenye makali pande mbili+ na linaingia hata kufikia kugawanya nafsi* na roho,* na viungo kutoka kwa mafuta ya ndani ya mifupa, na linaweza kutambua mawazo na makusudio ya moyo. 13  Na hakuna kiumbe chenye kufichwa mbele ya macho yake,+ lakini vitu vyote viko uchi na vyenye kufunuliwa wazi mbele ya macho ya ule mwenye tunapaswa kutoa hesabu kwake.+ 14  Basi, kwa kuwa tuko na kuhani mukubwa sana mwenye amepita katika mbingu, Yesu Mwana wa Mungu,+ tuendelee kumutangaza mbele ya watu wote.+ 15  Kwa maana hatuna kuhani mukubwa mwenye hawezi kusikilia uzaifu wetu huruma,+ lakini tuko naye mwenye amejaribiwa katika mambo yote kama vile sisi, lakini bila kufanya zambi.+ 16  Basi, tukaribie kiti cha ufalme cha fazili zenye hazistahiliwe tukiwa na uhuru wa kusema,+ kusudi tupokee rehema na tupate fazili zenye hazistahiliwe ili zitusaidie wakati wenye kufaa.

Maelezo ya Chini

Tnn., “tukuwe na woga.”