Kwa Waebrania 7:1-28

  • Melkisedeki, mufalme na kuhani wa pekee (1-10)

  • Ukubwa wa ukuhani wa Kristo (11-28)

    • Kristo anaweza kuokoa kwa ukamili (25)

7  Kwa maana huyu Melkisedeki, mufalme wa Salemu, kuhani wa Mungu Mwenye Kuwa Juu Zaidi, alikutana na Abrahamu wakati alikuwa anarudia kutoka kuua wafalme na akamubariki,+  na Abrahamu akamupatia* sehemu moja ya kumi (1/10) ya kila kitu. Kwanza, jina lake linatafsiriwa “Mufalme wa Haki,” na kisha pia mufalme wa Salemu, ni kusema, “Mufalme wa Amani.”  Kwa kuwa hana baba, hana mama, hana ukoo, na hana mwanzo wa siku wala mwisho wa uzima, lakini akiwa amefanywa kama Mwana wa Mungu, anaendelea kuwa kuhani kwa wakati wote.*+  Muone namna mutu huyu alikuwa mukubwa, mwenye Abrahamu ule kichwa cha familia,* alipatia sehemu moja ya kumi (1/10) kutoka kati ya vitu vya muzuri zaidi vyenye vilichukuliwa katika vita.+  Ni kweli, kulingana na Sheria, wana wa Lawi+ wenye wanapokea cheo chao cha ukuhani, wako na amri ya kukusanya sehemu moja za kumi (1/10)* kutoka kwa watu,+ ni kusema, kutoka kwa ndugu zao, hata kama hao ni wazao wa* Abrahamu.  Lakini mutu huyu mwenye kizazi chake hakitokane nao, alikamata sehemu moja za kumi (1/10)* kutoka kwa Abrahamu na akamubariki ule mwenye alikuwa na zile ahadi.+  Sasa hakuna mashaka kwamba mudogo anabarikiwa na mukubwa.  Na kwa upande mumoja, ni watu ­wenye ­wanaweza kufa ndio wanapokea sehemu moja za kumi (1/10),* lakini kwa upande mwingine, ni mutu mwenye anatolewa ushahidi kwamba anaishi.+  Na inaweza kusemwa kwamba hata Lawi, mwenye anapokea sehemu moja za kumi (1/10),* amelipa sehemu moja za kumi* kupitia Abrahamu, 10  kwa maana alikuwa angali muzao wa wakati wenye kuja wa* babu yake wakati Melkisedeki alikutana naye.+ 11  Basi, kama kwa kweli ukamilifu ungeweza kupatikana kupitia ukuhani wa Walawi+ (kwa maana huo ulikuwa sehemu ya Sheria yenye watu walipewa), kungekuwa lazima gani tena kwamba kuhani mwingine atokee mwenye anasemwa kuwa iko* kwa mufano wa Melkisedeki+ na hapana kwa mufano wa Haruni? 12  Kwa maana, kwa kuwa ukuhani unabadilishwa, inakuwa lazima kubadilisha Sheria pia.+ 13  Kwa maana mutu mwenye mambo haya yanasemwa juu yake alitoka katika kabila lingine, na hakuna mutu wa kabila hilo mwenye ametumikia kwenye mazabahu.+ 14  Kwa maana ni wazi kwamba Bwana wetu ametoka katika kizazi cha Yuda,+ na Musa hakusema jambo lolote juu ya makuhani wenye kutoka katika kabila hilo. 15  Na hilo linakuwa wazi hata zaidi wakati kuhani mwingine+ mwenye kuwa kama Melkisedeki anatokea,+ 16  mwenye amekuwa vile, haiko kupitia mambo yenye sheria inaomba yenye yanategemea uzao wa kimwili, lakini kupitia nguvu za uzima wenye hauwezi kuharibika.+ 17  Kwa maana imesemwa katika ushahidi juu yake: “Wewe ni kuhani milele kwa mufano wa Melkisedeki.”+ 18  Kwa hiyo basi, ile amri ya zamani inawekwa pembeni kwa sababu ni zaifu na haifae.+ 19  Kwa maana Sheria haikufanya kitu chochote kikuwe kikamilifu,+ lakini kuletwa kwa tumaini la muzuri zaidi+ kulifanya vile, na kupitia tumaini hilo tunamukaribia Mungu.+ 20  Pia, kwa kuwa jambo hilo halikufanywa bila kiapo kuapwa 21  (kwa maana kwa kweli, kuko watu wenye wamekuwa makuhani bila kiapo chenye kuapwa, lakini huyu amekuwa kuhani kupitia kiapo chenye kiliapwa juu yake na Ule mwenye alisema: “Yehova* ameapa na hatabadilisha mawazo yake,* ‘Wewe ni kuhani milele’”),+ 22  vilevile pia Yesu amekuwa uhakikisho* wa agano la muzuri zaidi.+ 23  Zaidi ya hayo, watu wengi walikuwa makuhani mumoja kisha mwingine+ kwa sababu kifo kiliwazuia kuendelea kuwa makuhani, 24  lakini kwa sababu yeye anaendelea kuishi milele,+ hakuna wale wenye wanariti ukuhani wake. 25  Basi anaweza pia kuokoa kwa ukamili wale wenye wanamukaribia Mungu kupitia yeye, kwa sababu sikuzote iko* muzima ili kuwaombea.+ 26  Kwa maana inafaa tukuwe na kuhani mukubwa kama huyo mwenye kuwa mushikamanifu, mwenye hana kosa, hana uchafu,+ alitenganishwa na watenda-zambi, na aliinuliwa juu ya mbingu.+ 27  Tofauti na wale makuhani wakubwa, yeye hana lazima ya kutoa zabihu kila siku,+ kwanza kwa ajili ya zambi zake yeye mwenyewe na kisha kwa ajili ya zambi za watu,+ kwa sababu alifanya vile mara moja kwa wakati wote wakati alijitoa yeye mwenyewe.+ 28  Kwa maana Sheria inawaweka kuwa makuhani wakubwa watu wenye wako na uzaifu,+ lakini neno la kiapo+ chenye kiliapwa kisha Sheria linamuweka Mwana, mwenye amefanywa kuwa mukamilifu+ milele.

Maelezo ya Chini

Tnn., “akamugawia.”
Ao “kwa kuendelea.”
Ao “muzee wa ukoo.”
Ao “zaka.”
Tnn., “wametoka katika viuno vya.”
Ao “zaka.”
Ao “zaka.”
Ao “zaka.”
Ao “zaka.”
Tnn., “alikuwa katika viuno vya.”
Ao “eko.”
Ao “hatasikitika.”
Ao “ule mwenye aliwekwa kuwa kitu chenye kinawekeshwa kwa ajili ya mukopo.”
Ao “eko.”