Kwa Waebrania 11:1-40

  • Maana ya imani (1, 2)

  • Mifano ya imani (3-40)

    • Haiwezekane kumupendeza Mungu bila imani (6)

11  Imani ni tazamio lenye kuwa hakika la mambo yenye yanatumainiwa,+ uhakikisho wenye uko wazi* wa mambo ya kweli yenye hayaonekane.  Kwa maana kupitia imani, watu wa nyakati za zamani* walitolewa ushahidi.  Kwa imani tunajua kwamba mipangilio ya mambo* ilipangwa kwa utaratibu kupitia neno la Mungu, na hivyo kile chenye kinaonekana, kimekuja kuwapo kutokana na vitu vyenye havionekane.  Kwa imani Abeli alimutolea Mungu zabihu yenye samani kubwa kuliko ile ya Kaini,+ na kupitia imani hiyo alitolewa ushahidi kwamba alikuwa mwenye haki, kwa maana Mungu alikubali* zawadi zake,+ na hata kama alikufa, angali anasema+ kupitia imani yake.  Kwa imani Enoko+ alihamishwa ili asione kifo, na hakupatikana mahali popote kwa sababu Mungu alikuwa amemuhamisha;+ kwa maana mbele ya kuhamishwa alitolewa ushahidi kwamba alimupendeza Mungu.  Zaidi ya hayo, bila imani haiwezekane kumupendeza Mungu, kwa maana mutu yeyote mwenye anamukaribia Mungu lazima aamini kwamba yeye iko* na kwamba yeye anakuwa mwenye kuwapatia zawabu wale wenye wanamutafuta kwa bidii.+  Kwa imani Noa,+ kisha kupokea onyo kutoka kwa Mungu juu ya mambo yenye yalikuwa hayajaonekana,+ alionyesha kuwa anamuogopa Mungu na akajenga safina+ ili kuokoa nyumba yake; na kupitia imani hiyo alihukumu ulimwengu,+ na akakuwa muriti wa haki yenye inatokana na imani.  Kwa imani Abrahamu,+ wakati aliitwa, alitii kwa kutoka na kuenda mahali kwenye angepokea kuwa uriti; alitoka, hata kama hakujua mahali alikuwa anaenda.+  Kwa imani aliishi akiwa mugeni katika inchi ya ahadi kama katika inchi ya kigeni,+ akiishi katika mahema+ pamoja na Isaka na Yakobo, wariti pamoja naye wa ahadi ileile.+ 10  Kwa maana alikuwa anangojea muji wenye uko na misingi ya kweli, wenye ule mwenye aliufanya* na kuujenga ni Mungu.+ 11  Kwa imani Sara pia alipokea nguvu za kupata uzao,* hata kama alikuwa amepita miaka,+ kwa kuwa alimuona Ule mwenye alikuwa ameahidi kuwa ni muaminifu.* 12  Kwa sababu hiyo, kutoka kwa mwanaume mumoja mwenye alikuwa kama vile mufu,+ kulizaliwa watoto,+ wengi kama nyota za mbinguni na wenye hawawezi kuhesabiwa kama vile muchanga pembeni ya ba­hari.+ 13  Katika imani hawa wote walikufa, hata kama hawakupokea utimizo wa zile ahadi;+ lakini waliziona kwa mbali+ na kuzikaribisha na walitangaza mbele ya watu wote kwamba walikuwa wageni na wakaaji wa muda katika inchi. 14  Kwa maana wale wenye wanasema kwa njia hiyo wanaonyesha wazi kwamba wanatafuta kwa bidii mahali kwao wenyewe. 15  Na bado, kama wangeendelea kukumbuka mahali kwenye walikuwa wametoka,+ wangepata nafasi ya kurudia. 16  Lakini sasa wanatamani kufika mahali kwenye kuko muzuri zaidi, ni kusema, kwenye kunahusiana na mbinguni. Kwa hiyo, Mungu hasikie haya juu yao, kuitiwa akiwa Mungu wao,+ kwa maana ametayarisha muji kwa ajili yao.+ 17  Kwa imani Abrahamu wakati alijaribiwa,+ ni kama vile alimutoa Isaka—mutu huyo mwenye alikuwa amepokea ahadi kwa furaha alijaribu kumutoa mwana wake muzaliwa-pekee+ 18  hata kama alikuwa ameambiwa: “Ule wenye utaitwa uzao wako utakuja* kupitia Isaka.”+ 19  Lakini alifikiri kwamba Mungu angeweza kumufufua hata kutoka kwa wafu, na alimupokea kutoka kule kwa njia ya mufano.+ 20  Kwa imani pia Isaka alibariki Yakobo+ na Esau+ juu ya mambo yenye yatakuja. 21  Kwa imani Yakobo, wakati alikuwa karibu kufa,+ alibariki kila mumoja wa wana wa Yosefu+ na akaabudu akiegemea kwenye sehemu ya juu ya fimbo yake.+ 22  Kwa imani Yosefu, wakati alikaribia mwisho wake, alisema juu ya kutoka kwa wana wa Israeli, na akatoa maagizo* juu ya mifupa yake.*+ 23  Kwa imani Musa, kisha kuzaliwa, alifichwa kwa miezi tatu (3) na wazazi wake,+ kwa sababu waliona kwamba ule mutoto mudogo alikuwa mwenye sura ya muzuri+ na hawakuogopa agizo la mufalme.+ 24  Kwa imani Musa, wakati alikomaa,+ alikataa kuitwa mwana wa binti ya Farao,+ 25  akachagua kutendewa mubaya pamoja na watu wa Mungu kuliko kufurahia zambi kwa muda, 26  kwa sababu aliona lawama ya Kristo kuwa utajiri mukubwa kuliko hazina za Misri, kwa maana alikaza macho kwenye malipo ya zawabu. 27  Kwa imani alitoka Misri,+ lakini bila kuogopa kasirani ya mufalme,+ kwa maana aliendelea kuwa imara kama mutu mwenye anamuona Ule mwenye haonekane.+ 28  Kwa imani alifanya sikukuu ya Pasaka na kupakaa damu, ili ule mwenye kuharibu asiumize* wazaliwa wao wa kwanza.+ 29  Kwa imani walipita katika Bahari Nyekundu kama kwenye inchi kavu,+ lakini wakati Wamisri walijaribu kupita, wakamezwa.+ 30  Kwa imani kuta za Yeriko zilianguka kisha watu kuzizunguka kwa siku saba (7).+ 31  Kwa imani Rahabu ule kahaba hakukufa pamoja na wale wenye walitenda kwa kukosa kutii, kwa sababu alipokea wale wapelelezi kwa amani.+ 32  Na nitasema nini zaidi? Kwa maana nitakosa wakati kama ninaendelea kueleza juu ya Gideoni,+ Baraka,+ Samsoni,+ Yefta,+ Daudi,+ na vilevile Samweli+ na wale manabii wengine. 33  Kupitia imani walishinda falme,+ wakaleta haki, wakapata ahadi,+ wakafunga vinywa vya simba,+ 34  wakazima nguvu za moto,+ wakaponyoka makali ya upanga,+ wakafanywa kuwa wenye nguvu kutoka kwenye hali ya uzaifu,+ wakakuwa wenye nguvu katika vita,+ wakashinda majeshi yenye kushambulia.+ 35  Wanamuke walipokea wafu wao kwa ufufuo,+ lakini watu wengine waliteswa kwa sababu hawakukubali kuachiliwa huru kupitia bei fulani ya ukombozi, ili wapate ufufuo wa muzuri zaidi. 36  Ndiyo, wengine walipata jaribu lao kwa kuchekelewa na kwa kupigwa mijeledi, kwa kweli, zaidi ya hayo, kwa kufungwa minyororo+ na kwa kufungwa katika magereza.+ 37  Walipigwa majiwe,+ walijaribiwa, walikatwa vipande mbili kwa musumeno,* walichinjwa kwa upanga,+ walitembea huku na huku wakiwa wamevaa ngozi za kondoo,+ wakiwa wamevaa ngozi za mbuzi, wakiwa katika uhitaji, katika taabu,+ walitendewa mubaya;+ 38  na ulimwengu haukuwafaa. Walitembea huku na huku katika majangwa na milima na mapango+ na mashimo ya dunia. 39  Na bado hawa wote, hata kama walitolewa ushahidi wenye kufaa kwa sababu ya imani yao, hawakupata utimizo wa ile ahadi, 40  kwa sababu Mungu aliona mbele ya wakati kitu kizuri zaidi kwa ajili yetu,+ ili wasifanywe kuwa wakamilifu bila sisi.

Maelezo ya Chini

Ao “uhakikisho wenye kusadikisha.”
Ao “mababu zetu.”
Ao “mifumo ya mambo.” Angalia Maana ya maneno.
Ao “alitoa ushahidi kwa kutambua.”
Ao “eko.”
Ao “mwenye aliuchora.”
Tnn., “mbegu.”
Ao “mwenye kutegemeka.”
Tnn., “Ile yenye itaitwa mbegu yako itakuja.”
Ao “amri.”
Ao “maziko yake.”
Tnn., “asiguse.”
Ao “walikatwa vipande-vipande.”