Kwa Waebrania 3:1-19

  • Yesu ni mukubwa kuliko Musa (1-6)

    • Vitu vyote vilijengwa na Mungu (4)

  • Onyo juu ya kukosa imani (7-19)

    • “Leo kama munasikiliza sauti yake” (7, 15)

3  Kwa hiyo, ndugu watakatifu, washiriki wa mwito* wa mbinguni,+ mufikirie mutume na kuhani mukubwa mwenye tunamukubali*—Yesu.+  Alikuwa muaminifu kwa Ule mwenye alimuweka,+ kama vile Musa alikuwa pia katika nyumba yote ya Ule.+  Kwa maana huyo* anastahili utukufu zaidi+ kuliko Musa, kwa kuwa ule mwenye anajenga nyumba iko* na heshima zaidi kuliko nyumba yenyewe.  Kwa kweli, kila nyumba inajengwa na mutu fulani, lakini ule mwenye alijenga vitu vyote ni Mungu.  Sasa Musa alikuwa muaminifu akiwa mutumishi katika nyumba yote ya Ule akiwa ushuhuda* wa mambo yenye yangesemwa kisha pale,  lakini Kristo alikuwa muaminifu akiwa mwana+ juu ya nyumba ya Mungu. Sisi ni nyumba Yake,+ kama kwa kweli, tunashikilia imara uhuru wetu wa kusema na tumaini lenye tunajisifia mupaka mwisho.  Kwa hiyo, kama vile roho takatifu inasema,+ “Leo kama munasikiliza sauti yake,  musifanye mioyo yenu kuwa migumu kama ule wakati wa kuchochea kasirani kali, kama katika ile siku ya jaribu katika jangwa,+  kwenye mababu zenu walinijaribu na kunipima, hata kama waliona matendo yangu kwa miaka makumi ine (40).+ 10  Ndiyo sababu nilichukizwa na kizazi hiki na nikasema: ‘Wao wanapotoka sikuzote katika mioyo yao, na hawajajua njia zangu.’ 11  Kwa hiyo niliapa katika kasirani yangu: ‘Hawataingia katika pumuziko langu.’”+ 12  Mufanye angalisho, ndugu, ili moyo muovu wenye kukosa imani usikomae ndani ya mutu yeyote kati yenu kwa kujitosha kwa Mungu mwenye kuishi;+ 13  lakini muendelee kutiana moyo kila siku, wakati ingali inaitwa “Leo,”+ ili mutu yeyote kati yenu asifanywe kuwa mugumu kwa nguvu za udanganyifu za zambi. 14  Kwa maana kwa kweli tunakuwa washiriki wa* Kristo kama tu tunashikilia imara mupaka mwisho uhakika wenye tulikuwa nao pale mwanzo.+ 15  Kama vile inasemwa, “Leo kama munasikiliza sauti yake, musifanye mioyo yenu kuwa migumu kama ule wakati wa kuchochea kasirani kali.”+ 16  Kwa maana ni nani wenye walisikia lakini wakamuchochea kuwa na kasirani kali? Je, kwa kweli, haiko wale wote wenye walitoka Misri chini ya uongozi wa Musa?+ 17  Zaidi ya hayo, Mungu alichukizwa na nani kwa miaka makumi ine (40)?+ Je, haiko na wale wenye walifanya zambi, wenye maiti zao zilianguka katika jangwa?+ 18  Na aliapa kwa nani kwamba hawangeingia katika pumuziko lake? Je, haiko kwa wale wenye walitenda kwa kukosa kutii? 19  Kwa hiyo tunaona kwamba hawakuweza kuingia kwa sababu ya kukosa imani.+

Maelezo ya Chini

Ao “mualiko.”
Ao “tunamukiri.”
Ni kusema, Yesu.
Ao “eko.”
Ao “shahidi.”
Ao “tunakuwa na ushirika pamoja na.”