Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Kitabu cha Ufunuo

Sura

Muhtasari wa Yaliyomo

 • 1

  • Ufunuo kutoka kwa Mungu, kupitia Yesu (1-3)

  • Salamu kwa yale makutaniko saba (4-8)

   • “Mimi ndiye Alfa na Omega” (8)

  • Yohana katika siku ya Bwana kwa mwongozo wa roho (9-11)

  • Maono ya Yesu aliyetukuzwa (12-20)

 • 2

  • Ujumbe kwa kutaniko la Efeso (1-7), la Smirna (8-11), la Pergamamu (12-17), la Thiatira (18-29)

 • 3

  • Ujumbe kwa kutaniko la Sardisi (1-6), la Filadelfia (7-13), la Laodikia (14-22)

 • 4

  • Aona maono ya Yehova mbinguni (1-11)

   • Yehova akiwa ameketi kwenye kiti chake cha ufalme (2)

   • Wazee 24 kwenye viti vya ufalme (4)

   • Viumbe hai wanne (6)

 • 5

  • Kitabu cha kukunjwa chenye mihuri saba (1-5)

  • Mwanakondoo achukua kitabu cha kukunjwa (6-8)

  • Mwanakondoo anastahili kufungua mihuri (9-14)

 • 6

  • Mwanakondoo afungua mihuri ya kwanza sita (1-17)

   • Mshindi akiwa kwenye farasi mweupe (1, 2)

   • Aliyepanda farasi wa rangi ya moto aondoa amani (3, 4)

   • Aliyepanda farasi mweusi aleta njaa (5, 6)

   • Aliyepanda farasi wa kijivu anaitwa Kifo (7, 8)

   • Waliouawa, chini ya madhabahu (9-11)

   • Tetemeko kubwa la ardhi (12-17)

 • 7

  • Malaika wanne wanaozuia pepo za maangamizi (1-3)

  • Wale 144,000 watiwa muhuri (4-8)

  • Umati mkubwa ukiwa umevaa kanzu nyeupe (9-17)

 • 8

  • Muhuri wa saba wafunguliwa (1-6)

  • Tarumbeta nne za kwanza zapigwa (7-12)

  • Ole tatu zatangazwa (13)

 • 9

  • Tarumbeta ya tano (1-11)

  • Ole wa kwanza umepita, mbili zaidi zinakuja (12)

  • Tarumbeta ya sita (13-21)

 • 10

  • Malaika mwenye nguvu akiwa na kitabu kidogo cha kukunjwa (1-7)

   • “Hakuna kukawia tena” (6)

   • Siri takatifu itakamilika (7)

  • Yohana ala kile kitabu kidogo cha kukunjwa (8-11)

 • 11

  • Mashahidi wawili (1-13)

   • Watabiri kwa siku 1,260 wakiwa wamevaa nguo za magunia (3)

   • Wauawa na kuachwa bila kuzikwa (7-10)

   • Warudishwa kwenye uhai baada ya siku tatu na nusu (11, 12)

  • Ole wa pili umepita, wa tatu unakuja (14)

  • Tarumbeta ya saba (15-19)

   • Ufalme wa Bwana wetu na wa Kristo wake (15)

   • Wale wanaoiharibu dunia wataharibiwa (18)

 • 12

  • Mwanamke, mtoto wa kiume, na joka (1-6)

  • Mikaeli apigana na yule joka (7-12)

   • Joka atupwa duniani (9)

   • Ibilisi anajua kwamba ana kipindi kifupi (12)

  • Joka amtesa mwanamke (13-17)

 • 13

  • Mnyama-mwitu mwenye vichwa saba atoka baharini (1-10)

  • Mnyama-mwitu mwenye pembe mbili atoka duniani (11-13)

  • Sanamu ya mnyama-mwitu mwenye vichwa saba (14, 15)

  • Alama na namba ya mnyama-mwitu (16-18)

 • 14

  • Mwanakondoo na wale 144,000 (1-5)

  • Ujumbe kutoka kwa malaika watatu (6-12)

   • Malaika katikati ya mbingu akiwa na habari njema (6, 7)

  • Wenye furaha ni wale wanaokufa katika muungano na Kristo (13)

  • Dunia yavunwa mara mbili (14-20)

 • 15

  • Malaika saba wakiwa na mapigo saba (1-8)

   • Wimbo wa Musa na wa Mwanakondoo (3, 4)

 • 16

  • Mabakuli saba ya hasira ya Mungu (1-21)

   • Yamwagwa duniani (2), baharini (3), kwenye mito na chemchemi (4-7), kwenye jua (8, 9), kwenye kiti cha ufalme cha mnyama-mwitu (10, 11), kwenye Mto Efrati (12-16), na hewani (17-21)

   • Vita vya Mungu, Har-magedoni (14, 16)

 • 17

  • “Babiloni Mkuu” ahukumiwa (1-18)

   • Kahaba mkubwa aketi juu ya mnyama-mwitu mwenye rangi nyekundu (1-3)

   • Mnyama-mwitu ‘aliyekuwako, lakini hayuko, na bado yuko karibu kupanda kutoka katika shimo refu lisilo na mwisho’ (8)

   • Pembe kumi kupigana na Mwanakondoo (12-14)

   • Pembe kumi kumchukia kahaba (16, 17)

 • 18

  • “Babiloni Mkubwa” aanguka (1-8)

   • “Tokeni kwake, watu wangu” (4)

  • Kuombolezea anguko la Babiloni (9-19)

  • Kushangilia mbinguni kwa sababu ya anguko la Babiloni (20)

  • Babiloni kutupwa baharini kama jiwe (21-24)

 • 19

  • Msifuni Yah kwa sababu ya hukumu zake (1-10)

   • Ndoa ya Mwanakondoo (7-9)

  • Aliyepanda farasi mweupe (11-16)

  • Mlo mkubwa wa jioni wa Mungu (17, 18)

  • Mnyama-mwitu ashindwa (19-21)

 • 20

  • Shetani afungwa kwa miaka 1,000 (1-3)

  • Wale watakaotawala pamoja na Kristo kwa miaka 1,000 (4-6)

  • Shetani afunguliwa, kisha aangamizwa (7-10)

  • Wafu wahukumiwa mbele ya kiti cheupe cha ufalme (11-15)

 • 21

  • Mbingu mpya na dunia mpya (1-8)

   • Hakuna kifo tena (4)

   • Mambo yote yafanywa kuwa mapya (5)

  • Yerusalemu jipya lafafanuliwa (9-27)

 • 22

  • Mto wa maji ya uzima (1-5)

  • Umalizio (6-21)

   • ‘Njoo! Uchukue maji ya uzima bure’ (17)

   • “Njoo, Bwana Yesu” (20)