Lembani zimene mukufuna kuchita pamapepala a nkhani zakuti Zoti Muchite.