Zimene mungachite kuti anthu ena azikudalirani kwambiri.