Gwiritsani ntchito tsambali poona zimene mungachite kuti muzikhulupirira kwambiri zoti Mlengi alipo.