עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

ספר מלכים ב’‏

פרקים

תוכן בראשי פרקים

 • א

  • אליהו מנבא את מות אחזיה ‏(‏1–18‏)‏

 • ב

  • אליהו נלקח מעלה בסערה ‏(‏1–18‏)‏

   • אלישע מקבל את אדרת אליהו ‏(‏13,‏ 14‏)‏

  • אלישע מרפא את מי יריחו ‏(‏19–22‏)‏

  • דובות הורגות נערים קטנים מבית אל ‏(‏23–25‏)‏

 • ג

  • יהורם,‏ מלך ישראל ‏(‏1–3‏)‏

  • מרד מואב בישראל ‏(‏4–25‏)‏

  • תבוסת מואב ‏(‏26,‏ 27‏)‏

 • ד

  • אלישע מספק לאלמנה שמן באורח נס ‏(‏1–7‏)‏

  • אישה שונמית מגלה הכנסת אורחים ‏(‏8–16‏)‏

  • האישה זוכה לבן;‏ הוא מת ‏(‏17–31‏)‏

  • אלישע מקים לתחייה את הבן ‏(‏32–37‏)‏

  • אלישע הופך את הנזיד לאכיל ‏(‏38–41‏)‏

  • אלישע מספק לחם באורח נס ‏(‏42–44‏)‏

 • ה

  • אלישע מרפא את נעמן מצרעתו ‏(‏1–19‏)‏

  • גיחזי החמדן מוכה בצרעת ‏(‏20–27‏)‏

 • ו

  • אלישע גורם לראש הגרזן לצוף ‏(‏1–7‏)‏

  • אלישע והארמים ‏(‏8–23‏)‏

   • עיני משרתו של אלישע נפקחות ‏(‏16,‏ 17‏)‏

   • הארמים מוכים בעיוורון שכלי ‏(‏18,‏ 19‏)‏

  • רעב בשומרון הנצורה  ‏(‏24–33‏)‏

 • ז

  • אלישע מנבא את קץ הרעב ‏(‏1,‏ 2‏)‏

  • מזון נמצא במחנה הנטוש של הארמים ‏(‏3–15‏)‏

  • נבואת אלישע מתגשמת ‏(‏16–20‏)‏

 • ח

  • האישה השונמית מקבלת בחזרה את אדמתה ‏(‏1–6‏)‏

  • אלישע,‏ בן־הדד וחזהאל ‏(‏7–15‏)‏

  • יהורם,‏ מלך יהודה ‏(‏16–24‏)‏

  • אחזיהו,‏ מלך יהודה ‏(‏25–29‏)‏

 • ט

  • יהוא נמשח למלך ישראל ‏(‏1–13‏)‏

  • יהוא הורג את יהורם ואת אחזיהו ‏(‏14–29‏)‏

  • מות איזבל;‏ הכלבים אוכלים את בשרה ‏(‏30–37‏)‏

 • י

  • יהוא משמיד את בית אחאב ‏(‏1–17‏)‏

   • יהונדב מצטרף ליהוא ‏(‏15–17‏)‏

  • יהוא הורג את עובדי הבעל ‏(‏18–27‏)‏

  • סיכום שלטונו של יהוא ‏(‏28–36‏)‏

 • יא

  • עתליה משתלטת על כס המלוכה ‏(‏1–3‏)‏

  • יואש מומלך בסתר ‏(‏4–12‏)‏

  • מות עתליה ‏(‏13–16‏)‏

  • תיקוני הדת שהנהיג יהוידע ‏(‏17–21‏)‏

 • יב

  • יואש,‏ מלך יהודה ‏(‏1–3‏)‏

  • יואש מתקן את המקדש ‏(‏4–16‏)‏

  • פלישת ארם ‏(‏17,‏ 18‏)‏

  • יואש נהרג ‏(‏19–21‏)‏

 • יג

  • יהואחז,‏ מלך ישראל ‏(‏1–9‏)‏

  • יהואש,‏ מלך ישראל ‏(‏10–13‏)‏

  • אלישע בוחן את קנאותו של יהואש ‏(‏14–19‏)‏

  • מות אלישע;‏ אדם קם לתחייה בעקבות מגע עם עצמותיו ‏(‏20,‏ 21‏)‏

  • התגשמות נבואתו האחרונה של אלישע ‏(‏22–25‏)‏

 • יד

  • אמציהו,‏ מלך יהודה ‏(‏1–6‏)‏

  • מלחמה עם אדום ועם ישראל ‏(‏7–14‏)‏

  • מות יהואש מלך ישראל ‏(‏15,‏ 16‏)‏

  • מות אמציהו ‏(‏17–22‏)‏

  • ירבעם השני,‏ מלך ישראל ‏(‏23–29‏)‏

 • טו

  • עזריה,‏ מלך יהודה ‏(‏1–7‏)‏

  • מלכי ישראל האחרונים:‏ זכריהו ‏(‏8–12‏)‏‏,‏ שַׁלּוּם ‏(‏13–16‏)‏‏,‏ מנחם ‏(‏17–22‏)‏‏,‏ פקחיה ‏(‏23–26‏)‏‏,‏ פקח ‏(‏27–31‏)‏

  • יותם,‏ מלך יהודה ‏(‏32–38‏)‏

 • טז

  • אחז,‏ מלך יהודה ‏(‏1–6‏)‏

  • אחז משחד את האשורים ‏(‏7–9‏)‏

  • אחז מעתיק מזבח אלילי ‏(‏10–18‏)‏

  • מות אחז ‏(‏19,‏ 20‏)‏

 • יז

  • הושע,‏ מלך ישראל ‏(‏1–4‏)‏

  • נפילת ישראל ‏(‏5,‏ 6‏)‏

  • ישראל נלקח לגלות בשל כפירתו ‏(‏7–23‏)‏

  • נוכרים מובאים אל ערי שומרון ‏(‏24–26‏)‏

  • דתם המעורבת של תושבי שומרון ‏(‏27–41‏)‏

 • יח

  • חזקיהו,‏ מלך יהודה ‏(‏1–8‏)‏

  • סיכום נפילת ישראל ‏(‏9–12‏)‏

  • סנחריב פולש ליהודה ‏(‏13–18‏)‏

  • הרב־שקה מחרף את יהוה ‏(‏19–37‏)‏

 • יט

  • חזקיהו מבקש את עזרת אלוהים דרך ישעיהו ‏(‏1–7‏)‏

  • סנחריב מאיים על ירושלים ‏(‏8–13‏)‏

  • תפילת חזקיהו ‏(‏14–19‏)‏

  • ישעיהו מוסר את תשובת אלוהים ‏(‏20–34‏)‏

  • מלאך הורג 000,‏185 אשורים ‏(‏35–37‏)‏

 • כ

  • חזקיהו נעשה חולה ומחלים ‏(‏1–11‏)‏

  • שליחים מבבל ‏(‏12–19‏)‏

  • מות חזקיהו ‏(‏20,‏ 21‏)‏

 • כא

  • מנשה,‏ מלך יהודה;‏ הדם ששפך ‏(‏1–18‏)‏

   • ההשמדה שתבוא על ירושלים ‏(‏12–15‏)‏

  • אמון,‏ מלך יהודה ‏(‏19–26‏)‏

 • כב

  • יאשיהו,‏ מלך יהודה ‏(‏1,‏ 2‏)‏

  • הוראות לתיקון המקדש ‏(‏3–7‏)‏

  • ספר התורה נמצא ‏(‏8–13‏)‏

  • חולדה מנבאת על אסון ‏(‏14–20‏)‏

 • כג

  • תיקוני הדת שהנהיג יאשיהו ‏(‏1–20‏)‏

  • קיום חג הפסח ‏(‏21–23‏)‏

  • תיקוני הדת הנוספים של יאשיהו ‏(‏24–27‏)‏

  • מות יאשיהו ‏(‏28–30‏)‏

  • יהואחז,‏ מלך יהודה ‏(‏31–33‏)‏

  • יהויקים,‏ מלך יהודה ‏(‏34–37‏)‏

 • כד

  • מרדו של יהויקים ומותו ‏(‏1–7‏)‏

  • יהויכין,‏ מלך יהודה ‏(‏8,‏ 9‏)‏

  • ההגליה הראשונה לבבל ‏(‏10–17‏)‏

  • צדקיהו,‏ מלך יהודה;‏ מרדו ‏(‏18–20‏)‏

 • כה

  • נבוכדנאצר מטיל מצור על ירושלים ‏(‏1–7‏)‏

  • חורבן ירושלים ובית המקדש;‏ ההגליה השנייה ‏(‏8–21‏)‏

  • גדליהו מתמנה למושל ‏(‏22–24‏)‏

  • רצח גדליהו;‏ העם נס למצרים ‏(‏25,‏ 26‏)‏

  • יהויכין משוחרר מן הכלא בבבל ‏(‏27–30‏)‏