לאמונה יש השפעה עצומה – היא יכולה להעניק לך יציבות בחיים ותקווה לעתיד. המקרא יכול לעזור לך גם אם אף פעם לא האמנת באלוהים, וגם אם איבדת את אמונתך. אם אתה אדם מאמין, המקרא יכול לסייע לך לחזק את אמונתך.‏