עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

נספח א

 1. א1 עקרונות תרגום המקרא

 2. א2 מאפייני מהדורה זו

 3. א3 כיצד הגיע המקרא לידינו

 4. א4 שם אלוהים בכתבי־הקודש העבריים

 5. א5 שם אלוהים בכתבי־הקודש היווניים

 6. א6-א׳ טבלה:‏ נביאים ומלכים ביהודה וישראל (‏חלק א׳)‏

 7. א6-ב׳ טבלה:‏ נביאים ומלכים ביהודה וישראל (‏חלק ב׳)‏

 8. א7-א׳ מאורעות מרכזיים בחייו של ישוע עלי אדמות — המאורעות שקדמו לשירותו של ישוע

 9. א7-ב׳ מאורעות מרכזיים בחייו של ישוע עלי אדמות — תחילת שירותו של ישוע

 10. א7-ג׳ מאורעות מרכזיים בחייו של ישוע עלי אדמות — שירותו הנרחב של ישוע בגליל (‏חלק א׳)‏

 11. א7-ד׳ מאורעות מרכזיים בחייו של ישוע עלי אדמות — שירותו הנרחב של ישוע בגליל (‏חלק ב׳)‏

 12. א7-ה׳ מאורעות מרכזיים בחייו של ישוע עלי אדמות — שירותו הנרחב של ישוע בגליל (‏חלק ג׳)‏

 13. א7-ו׳ מאורעות מרכזיים בחייו של ישוע עלי אדמות — שירותו המאוחר של ישוע בעבר הירדן

 14. א7-ז׳ מאורעות מרכזיים בחייו של ישוע עלי אדמות — שירותו הסופי של ישוע בירושלים (‏חלק א׳)‏

 15. א7-ח׳ מאורעות מרכזיים בחייו של ישוע עלי אדמות — שירותו הסופי של ישוע בירושלים (‏חלק ב׳)‏