עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

שאלה 7

מה ניבא המקרא לגבי ימינו?‏

‏”‏אומה תקום על אומה וממלכה על ממלכה.‏.‏.‏ כל אלה הם ראשית הצרות והייסורים”‏.‏

מתי כ״ד:‏7,‏ 8

‏”‏נביאי שקר רבים יקומו ויתעו רבים;‏ ומאחר שתרבה ההפקרות תתקרר אהבתם של רוב האנשים”‏.‏

מתי כ״ד:‏11,‏ 12

‏”‏כשתשמעו מלחמות ודיווחים על מלחמות,‏ אל תיבהלו;‏ כך צריך לקרות,‏ אך עדיין לא יבוא הקץ”‏.‏

מרקוס י״ג:‏7

‏”‏יהיו רעידות אדמה גדולות,‏ ובמקומות רבים רעב ומגפות;‏ ויהיו מראות מעוררי אימה,‏ וכן אותות גדולים מן השמיים”‏.‏

לוקס כ״א:‏11

‏”‏באחרית הימים יבואו עיתות משבר קשות להתמודדות,‏ כי יהיו האנשים אוהבי עצמם,‏ אוהבי כסף,‏ רברבנים,‏ יהירים,‏ מגדפים,‏ ממרים את פי הוריהם,‏ כפויי טובה,‏ חסרי נאמנות,‏ חסרי חיבה טבעית,‏ חסרי נכונות להתרצות,‏ משמיצים,‏ חסרי שליטה עצמית,‏ תוקפניים,‏ חסרי אהבת הטוב,‏ בוגדים,‏ עקשנים,‏ מלאי גאווה,‏ אוהבי תענוגות במקום להיות אוהבי אלוהים,‏ לכאורה בעלי יראת אלוהים,‏ אך כוחה לא יהיה ניכר בחייהם”‏.‏

טימותיאוס ב׳.‏ ג׳:‏1–5