עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

שאלה 5

מהו המסר הטמון במקרא?‏

‏”‏ואיבה אשים בינך ובין האישה ובין זרעֲך ובין זרעה.‏ הוא ימחץ את ראשך,‏ ואתה תפצע אותו בעקב”‏.‏

בראשית ג׳:‏15

‏”‏יתברכו באמצעות זרעֲך כל אומות הארץ כי שמעת בקולי”‏.‏

בראשית כ״ב:‏18

‏”‏תבוא מלכותך.‏ ייעשה רצונך כבשמיים כן גם בארץ”‏.‏

מתי ו׳:‏10

‏”‏ואלוהים המעניק שלום ימחץ במהרה את השטן תחת רגליכם”‏.‏

רומים ט״ז:‏20

‏”‏כאשר הכול יוכנע תחתיו,‏ אז גם הבן עצמו ייכנע למי שהכניע את הכול תחתיו כדי שאלוהים יהיה הכול לכול”‏.‏

קורינתים א׳.‏ ט״ו:‏28

‏”‏ההבטחות נאמרו לאברהם ולזרעו.‏.‏.‏ והוא המשיח.‏ כמו כן,‏ אם שייכים אתם למשיח,‏ אתם אכן זרע אברהם”‏.‏

גלטים ג׳:‏16,‏ 29

‏”‏המלוכה על העולם היא כעת בידי מלכות אדוננו ומשיחו,‏ והוא ימלוך לעולמי עולמים”‏.‏

ההתגלות י״א:‏15

‏”‏אז הושלך מטה הדרקון הגדול,‏ הנחש הקדמוני,‏ הנקרא משמיץ ושטן,‏ המתעה את כל העולם המיושב;‏ הוא הושלך מטה אל הארץ,‏ ומלאכיו הושלכו איתו”‏.‏

ההתגלות י״ב:‏9

‏”‏הוא תפס את הדרקון,‏ הנחש הקדמוני,‏ אשר הוא המשמיץ והשטן,‏ וכבל אותו לאלף שנים”‏.‏

ההתגלות כ׳:‏2