עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

ב14-ב׳‏

מטבעות ויחידות משקל

מטבעות ויחידות משקל בכתבי־הקודש העבריים

גֵּרָה (‏20/‏1 השקל)‏

57.‏0 ג׳ /‏ 01835.‏0 אונ׳ (‏טרוי)‏

10 גרה = בֶּקַע אחד

בֶּקַע

7.‏5 ג׳ /‏ 1835.‏0 אונ׳ (‏טרוי)‏

2 בקעים = שקל אחד

פִּים

8.‏7 ג׳ /‏ 2508.‏0 אונ׳ (‏טרוי)‏

פים אחד = 3/‏2 השקל

משקולת שקל

שקל

4.‏11 ג׳ /‏ 367.‏0 אונ׳ (‏טרוי)‏

50 שקלים = מָנֶה אחד

מָנֶה

570 ג׳ /‏ 35.‏18 אונ׳ (‏טרוי)‏

60 מנים = כיכר אחת

כיכר

2.‏34 ק״ג /‏ 101,‏1 אונ׳ (‏טרוי)‏

אֲדַרְכּוֹן (‏מטבע זהב פרסי)‏

4.‏8 ג׳ /‏ 27.‏0 אונ׳ (‏טרוי)‏

עזרא ח׳:‏27

מטבעות ויחידות משקל בכתבי־הקודש היווניים

לֶפְּטוֹן (‏יהודי,‏ מנחושת או מברונזה)‏

2/‏1 קוֹדְרַנְטֵיס

לוקס כ״א:‏2

קוֹדְרַנְטֵיס (‏רומי,‏ מנחושת או מברונזה)‏

2 לפטונים

מתי ה׳:‏26

אִיסר (‏ברומא ובפרובינציות הרומיות,‏ מנחושת או מברונזה)‏

4 מטבעות קודרנטיס

מתי י׳:‏29

דינר (‏רומי,‏ מכסף)‏

64 מטבעות קודרנטיס

85.‏3 ג׳ /‏ 124.‏0 אונ׳ (‏טרוי)‏

מתי כ׳:‏10

= שכר יום עבודה (‏12 שעות)‏

דרכמה (‏יווני,‏ מכסף)‏

4.‏3 ג׳ /‏ 109.‏0 אונ׳ (‏טרוי)‏

לוקס ט״ו:‏8

= שכר יום עבודה (‏12 שעות)‏

דידרכמה (‏יווני,‏ מכסף)‏

2 דרכמות

8.‏6 ג׳ /‏ 218.‏0 אונ׳ (‏טרוי)‏

מתי י״ז:‏24

= שכר שני ימי עבודה

טֶטְרָדרכמה מאנטיוכיה

טטרדרכמה מצור (‏שקל כסף מצור)‏

טטרדרכמה (‏יווני,‏ מכסף;‏ נקרא גם סטאטר מכסף)‏

4 דרכמות

6.‏13 ג׳ /‏ 436.‏0 אונ׳ (‏טרוי)‏

מתי י״ז:‏27

= שכר 4 ימי עבודה

מָנֶה

100 דרכמות

340 ג׳ /‏ 9.‏10 אונ׳ (‏טרוי)‏

לוקס י״ט:‏13

= בערך שכר 100 ימי עבודה

כיכר

60 מנים

4.‏20 ק״ג /‏ 654 אונ׳ (‏טרוי)‏

מתי י״ח:‏24

ההתגלות ט״ז:‏21

= בערך שכר 20 שנות עבודה

ליטרה (‏רומית)‏

327 ג׳ /‏ 5.‏11 אונ׳ (‏טרוי)‏

יוחנן י״ב:‏3

‏”‏שמן בושם יקר מאוד,‏ עשוי נרד טהור,‏ ששקל כשלוש מאות גרם”‏ (‏מילולית,‏ ”‏ליטרה”‏)‏