עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

שאלה 13

מה יש למקרא לומר על עבודה?‏

‏”‏ראית איש מיומן במלאכתו?‏ לפני מלכים הוא יתייצב;‏ הוא לא יתייצב לפני אנשים פשוטים”‏.‏

משלי כ״ב:‏29

‏”‏הגונב אל יוסיף לגנוב,‏ אלא יעמול ויבצע בידיו עבודה מהוגנת כדי שיהיה לו מה לחלוק עם מי ששרוי בצורך”‏.‏

אפסים ד׳:‏28

‏”‏שכל אדם יאכל וישתה וימצא הנאה בכל עמלו.‏ מתת אלוהים היא”‏.‏

קהלת ג׳:‏13